Kinafrykt skaper debatt på Grønland

Kontreadmiral Nils Christian Wang ved det danske Forsvarsakademiet advarer mot å slippe til det kinesiske, statseide entreprenørselskapet China Communications Construction Company ved nybygging av, blant annet, flyplassen i Nuuk. (Foto: Nuuk airport; Trond Trosterud, Nils Chr. Wang; BKP, wikimedia-commons).
En av de totalt seks pre-kvalifiserte anbyderne for å bygge tre nye flyplasser på Grønland er en statseid kinesisk gigant. Det skaper engstelse og debatt.

 

En av de totalt seks pre-kvalifiserte anbyderne for å bygge tre nye flyplasser på Grønland er en statseid kinesisk gigant. Det skaper engstelse og debatt.

Det statseide kinesiske gigantselskapet China Communications Construction Company er en av totalt seks anbydere som er såkalt pre-kvalifisert til å inngi anbud på å bygge tre nye flyplasser på Grønland. Nå er det flere som advarer mot å skaffe Kina et slikt brohode i nordområdene. De tre flyplassene som skal bygges ligger i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq.

Sjefen for det danske Forsvarsakademiet, kontreadmiral Nils Christian Wang, er en av dem som advarer mot å slippe det kinesiske firmaet til med flyplassbyggingen.

Han viser blant annet til at forsvars-, utenriks- og sikkerhetspolitikken fremdeles sorterer under Danmark, mens (blant annet) transportpolitikk og infrastruktur er det grønlandske selvstyrets ansvarsområde.

- Men, sier Wang til den grønlandske avisen Sermitsiaq, - det kan komme situasjoner og tilfeller der det er vanskelig å skille disse områdene. 

Kontreadmiral Nils Christian Wang er en anerkjent ekspert på sikkerhet i Arktis, og var også en av bidragsyterne i High North News’ serie om "Det nye nord" i 2016

Kina er fra før engasjert i næringsvirksomhet på Grønland, ikke minst i mineralnæringen. Grønlandske myndigheter har, ved flere anledninger, ønsket kinesiske gruveselskaper og annen næringsvirksomhet velkommen.

Om den samme gjestfriheten gjør seg gjeldende når det kommer til bygging av sårt tiltrengte nye flyplasser gjenstår å se. Debatten går i alle fall livlig i kommentarspalten i sermitsiaq.ag, og vil nok også bli berørt i den pågående valgkampen til parlamentsvalget den 24. april.
Nøkkelord