Katastrofalt om Innovasjon Norge kutter i nord

Om Nordland mister sitt Innovasjon Norge kontor vil det være katastrofalt for næringslivet i regionen mener regiondirektør i NHO Nordland, Ivar Kristiansen. (foto: NHO Nordland)
Ifølge Ivar Kristiansen i Nordland NHO kan så mange som 11 av Innovasjon Norges regionskontorer forsvinne. Han frykter for næringsutviklingen i regionen.

Ifølge Ivar Kristiansen i Nordland NHO kan så mange som 11 av Innovasjon Norges regionkontorer forsvinne. Han frykter for næringsutviklingen i regionen. 

Dette kommer frem i en pressemelding fra NHO Nordland.

Som tidligere omtalt utreder Innovasjon Norge (IN) ulike muligheter for omorganisering av driften. Et av tiltakene som vurderes er å kutte fra 16 til fem distriktskontorer, står det i pressemeldingen fra NHO Nordland.

Skulle det i fremtiden bare bli 5 avdelinger, er sannsynligheten stor for at Nord-Norge må klare seg med kun et kontor.

Regiondirektøren i Nordland er krystallklar på hvor et slikt kontor må ligge.

- Det må bli region Nordland, det er nettopp her den viktigste næringsutviklingen, eksporten og investeringene foregår. Nordland står for 2/3 av all aktivitet i Nord Norge. Skulle det bli ett kontor må det ligge der institusjonene er, der organisasjonene er, der bedriftene holder til og der nyskapingen skjer, og det betyr Nordland, sier Ivar Kristiansen.

 

Proaktive

Kristensen har ikke fått noen direkte signaler fra Innovasjon Norge om at de skal legge ned distriktskontorene i Nord, men sier det er en kjent sak at sammenslåing av regionene er et av tiltakene Innovasjon Norge nå vurderer. Han sier at utvalget nå er inne i sin avsluttende fase.

NHO Nordland vil nå gi klar beskjed om at det er uakseptabelt at Nordland ikke blir regionsenter for Innovasjon Norge skulle det bli en stor region i Nord Norge.

- Vi ønsker å være proaktive og derfor sier vi ifra nå. Vi ønsker en styrking av virkemiddelapparatet i Nordland, og vi er ikke interessert i å komme på banen etter stengetid. Vi vil få til et politisk engasjement og oppmerksomhet rundt spørsmålet. Dette har ikke værtallment kjent, vi skal få dette på dagsorden, sier Kristensen.

Selv om han er klar på at et regionkontor må ligge i Nordland mener regiondirektøren at det er uheldig om Nord Norge mister to distriktskontorer.

- La oss si at Innovasjon Norge foreslår fem regionkontorer. Da blir det bare et i Nord Norge, og det tror jeg er veldig uheldig for den nordlige landsdelen. Vi har definitivt mer behov for Innovasjon Norge i nord enn de sterkeste vekstmotoren vi finner i resten av landet.

 

Is i magen

På den andre siden av fylkesgrensen venter de med å foreta seg noe. Ann-Kristin Edvardsen som er fungerende regiondirektør i NHO Troms og Svalbard kjenner til omorganiseringen i IN, men har ikke hørt om planen om å kutte i regionskontorene.

- Vi har ikke gjort oss så mange tanker rundt omorganiseringen av Innovasjon Norge. Det er en stor organisasjon og det er naturlig å gjøre endringer og omorganisering når det er behov for det. Vi avventer og ser hva slags signaler som kommer når den prosessen er ferdig. Vi har per i dag ikke fått noen signaler om at det skal kuttes i antall kontorer i Nord-Norge sier, Ann-Kristin Edvardsen.

Edvardsen vil ikke gå inn i lokaliseringsdebatten, og mener den ikke er interessant slik som saken foreligger nå.

- Innovasjon Norge kommer til å organisere seg på en god måte, jeg har full tiltro til de, sier Ann-Kristin Edvardsen.

NHO Troms og Svalbard venter med å foreta seg noe til IN er ferdig med sine utredninger, det gjør ikke regiondirektøren i Nordland;

- Vi kommer til å ha blikket stivt festa på prosessen. Vi skal i dialog og følge opp ovenfor Nord-Norgebenken på stortinget og skal i møte med de neste måned. Vi må skape et politisk engasjement rundt denne saken avslutter regionsdirektøren i Nordland, Ivar Kristiansen.

Innovasjon Norge har dette å si om prosessen;

- Dette er en intern prosess, der vi har ulike grupper som vurderer hvordan vi skal gjøre dette framover. Så langt er det ikke mulig for oss å si noe om hva de ulike alternativene er. Endringsprosesser som det vi står foran tar tid, og det er viktig for oss å kunne jobbe godt med det internt i organisasjonen, skriver spesialrådgiver Kjetil Svorkmo Bergmann i Innovasjon Norge.

 

 

 

NHO Troms og Svalbard har ikke fått noen signaler om at regionkontorene i Nord-Norge skal slås sammen sier fungerende regionsjef, Ann-Kristin Edvardsen. (Foto: NHO Troms og Svalbard)

Tags

Nyhetsbrev

Få høydepunkter fra nord hver uke: