Kartlegger økonomien

Statistisk sentralbyrå oppdaterer nå publikasjonen «Econor – The economy of the north». De foregående publikasjonene ble utgitt i 2005 og 2008. Prosjektet nå skal bygge på disse rapportene og lage en oppdatert oversikt over temaer innen økonomi, levevilkår og miljø i Arktis i lys av påvirkningen fra økonomisk globalisering og klimaendringer. Utenriksdepartementet har bevilget 4,25 millioner kroner til prosjektet.

Tags