Kansellert Finnair-rute kan få store økonomiske følger for Svalbard

Lufthavnsjef Morten Ulsnes på Svalbard lufthavn mener Finnairs kansellerte flyrure til Svalbard vil få store økonomiske konsekvenser for både flyplassen og for næringslivet i Longyearbyen. (Foto: Privat)
Leder Terje Aunevik i Svalbard næringsforening og lufthavnsjef Morten Ulsnes på Svalbard lufthavn mener Finnairs kansellerte flyrute til øya vil få dramatiske følger for næringslivet.


Leder Terje Aunevik i Svalbard næringsforening og lufthavnsjef Morten Ulsnes på Svalbard lufthavn mener Finnairs kansellerte flyrute til øya vil få dramatiske følger for næringslivet.

-Er dette villet politikk, eller er det en konsekvens av en avtale som er for gammel og ikke god nok, spør Aunevik.

 
Dramatiske følger

Han håper og tror avslaget fra Luftfartstilsynet om å la Finnair fly mellom Helsinki og Svalbard handler om at man ikke så denne muligheten da den bilaterale avtalen mellom landene ble laget.

- Man så vel ikke for seg at dette kunne komme til å skje. Og dette kan få dramatiske følger for næringslivet. Bare det å få inn en utenlandsk aktør som ønsker å satse på Svalbard sier litt om potensialet, sier Aunevik.

Etter at gruvedriften gikk tilbake, har turistnæringen blitt enda viktigere for å opprettholde et stabilt samfunn i Longyearbyen.

- Finnair var veldig viktig. Reiselivet på øya er dominert av nordmenn, og vi har enda ikke tatt ut potensialet i forhold til utenlandske turister. Denne sjansen kunne kompensert med tanke på frafallet fra bergverksindustrien, sier Aunevik.

Finnair kansellerer all flyging til Svalbard

 

Gammel avtale


Lufthavnsjef Morten Ulsnes forteller at det i avslaget fra Luftfartstilsynet henvises til en gammel avtale mellom Finland og Norge hvor Svalbard ikke er med.

- Dersom Finnair søkte om tillatelse om å fly til Svalbard allerede i november, så har dette tatt sin tid. Dette betyr at vi mister tre fly i uken i tre måneder, noe som fratar oss mye aktivitet på Svalbard Lufthavn, sier Ulsnes.

Han mener det teoretisk sett kunne vært snakk om 5000 potensielle passasjerer, og at flyplassen nå vil tape inntekter på den kansellerte flyruten.

- Dette utgjør mye, og med nedgangen i gruvedriften har vi hatt nedgang i antallet passasjerer. Så for oss som driver lufthavn ville Finnair med sine passasjerer vært et fint tilskudd for frafall i aktivitet, sier Ulsnes.

Men det er ikke bare flyplassen som taper penger.

- Jeg kan bare tenke meg hva dette vil ha å si for reiselivsbransjen på øya, hva Longyearbyen kommer til å gå glipp av. Vi behøvde ikke dette nå, sier Ulsnes.
Leder Terje Aunevik i Svalbard næringsforening håper kanselleringen av Finnairs rute til Svalbard handler om en avtale som er gammel og ikke god nok. Og at den dermed raskt kan endres. (Foto: privat)

Tags