Kan skyte 880 vågehval

Nå er kvoten for årets hvalfangst fastsatt. (Photo: Anne-Line Brink/Flickr)
Fiskeriministeren har fastsatt en kvote på 880 dyr i vågehvalfangsten i 2016, en nedgang fra de foregående årene.


Fiskeriministeren har fastsatt en kvote på 880 dyr i vågehvalfangsten i 2016, en nedgang fra de foregående årene. 

De siste årene har kvoten vært på 1286 dyr, men uten at det likevel er blitt skutt så mange, da hvalfangerne ikke fangster mer hval enn markedet tar unna. I 2015 ble det skutt 660 dyr, i 2014 736 dyr, og i 2013 ble det skutt 594 dyr. 

2016 er det første året i en ny seksårig forvaltningsperiode, og årets kvote er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller som er utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC). Den fastsatte kvoten skal med full sikkerhet gi bærekraftig fangst på vågehvalbestanden.

Ifjor og året før var det 20 båter som deltok i hvalfangsten, og i 2013 var det 21. 

Tags