Jubler for to millioner

Kompetanse vil være avgjørende for videre utvikling av levendefiske, levendelagring og produksjon av levendelagret torsk.

Keven Vottestad i Øksnes i Vesterålen er klyngeleder for Arena Innovasjon Torskefisk-klyngen. Han kan slippe jubelen løs etter at det mandag ble klart at klyngen får to millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge til kompetanseutvikling, melder VOL.no

Pengene skal brukes til å mobilisere klyngebedriftene til økt satsing på kompetanseutvikling og forsterket samspill med utdanningsmiljøer, samt tilrettelegging for økt etter- og videreutdanning innenfor klyngen.

- Dette har stor betydning for oss, fordi kompetanse vil være avgjørende for videre utvikling av levendefiske, levendelagring og produksjon av levendelagret torsk. Det finnes allerede mye kunnskap, og nå gjelder det å systematisere denne og utvikle gode kurs for næringsaktørene. Vi har gode samarbeidspartnere med oss, i Nofima, Universitetet i Nordland og Vest-Lofoten videregående skole/Lofoten maritime fagskole, avslutter Vottestad overfor VOL.no.