Jubel i Narvik

Regjeringen har lagt fram sin strategi for utviklingen av norske havner. Det gjør både ordfører og havnesjef til optimister på vegne av Narvik havn.
Havneutbyggingen i Narvik kan få plass i Nasjonal Transportplan, og det gleder Fremover seg over på lederplass:
 

I hovedelementene til den nye havnestrategien heter det at kommuner med stamnetthavn, som også kan legge fram planer for havneutvikling og prioritering, vil bli vurdert i så måte. Målet er å stimulere til lokalt engasjement og proaktive havneeiere. 
Narvik havn har status som stamnetthavn, samtidig som her fins planer for videre havneutbygging. At engasjementet rundt havnas framtid er stort, er forsåvidt en selvfølge.  Narvik er havnebyen i nord framfor noen, og har de naturlige fasiliteter for å bli enda større.  Regjeringens havnestrategi vil være en ytterligere stimulans til videreutvikling av Narvik havn