Jevnt lakselusnivå, men legemiddelbruken øker

Her gjennomfører en brønnbåt avlusning, lakselus er en av miljøindikatorene som skal styre veksten i norsk havbruksnæring mener politikerne. Nå tar forskere til orde for at også den økonomiske og sosiale bærekraften må tas med i vurderingen. (Foto: Sjømat Norge)
Bruken av hydrogenperoksid mot lakselus ble nær firedoblet i 2014, mens nivået av lus i anleggene var omtrent det samme som året før.

Bruken av hydrogenperoksid mot lakselus ble nær firedoblet i 2014, mens nivået av lus i anleggene var omtrent det samme som året før.

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforbund (FHL) forteller at oppdrettsnæringen har klart å stabilisere mengden lakselus, men da med kraftig økning i bruken av hydrogenperoksid (H2O2).

Hydrogenperoksid brukes som desinfeksjonsmiddel i mange sammenhenger, og spaltes ned til vann og oksygen ved fortyinning.

Firedobling av bruken

Ifølge FHL viser en foreløpig oversikt at det er brukt over 30.000 tonn av dette desinfeksjonsmiddelet i fjor, en firedobling i forhold til året før.

Fagsjef Ketil Rykhus forteller at hydrogenperoksid er effektivt, men kostbart, og at det kreves store mengder av virkestoffet for at det skal være effektivt.

Vil unngå stress

-Ved gjentatte behandlinger kan det også påføre fisken stress, noe man helst vil unngå, sier Rykhus, som er veterinær og nasjonal koordinator for lusearbeidet i havbruksnæringen.

Ifølge Rykhus og FHL er det flere årsaker til den store økningen i bruken av hydrogenperoksid. En viktig grunn er at behandlingen nå i større grad foregår i merdene og ikke i brønnbåt.

Gjelleamøbe

-Dette er mer skånsomt for fisken, men krever større mengder desinfeksjonsmiddel, forteller Rykhus. Han legger til at hydrogenperoksid også er effektivt mot en gjelleamøbe, kalt AGD, som det ble behandlet mot ved flere tilfeller i fjoråret.

Alternative midler

Også bruken av andre legemidler, som emamektin og flubenzuroner økte med omkring 50 prosent siste år. Dette er midler som hemmer lusens skallskrifte, men som derfor også kan påvirke andre skall-/krepsdyr i sjøen. Både myndigheter og næringen anbefaler restriktiv bruk av disse midlene sommerstid når skalldyr har sine larveperioder og hummer skifter skall.

Ifølge FHL er den store utfordringen fremover å ta i bruk alternativer til legemidler, som rensefisk, laser, avskjerming osv.

 Les hele pressemeldingen fra FHL her.

  

Veterinær Ketil Rykhus er leder av lusearbeidet i oppdrettsnæringen. (Foto: FHL).
Veterinær Ketil Rykhus er leder av lusearbeidet i oppdrettsnæringen. (Foto: FHL).

Tags