- Jernbane vil skape nordområde-bonanza

Rambøl has conducted an economic assessment of the railway development in both Finland and Norway. State Secretary Tom Cato Karlsen of the Norwegian Ministry of Transport and Communications believes the High North is heading towards exciting times. (Photo: The Norwegian Ministry of Transport and Communications/Dynagas)
Da samferdselsdepartementet valgte løsningen for den nye havna i Kirkenes, var det blant annet med jernbanen mellom Rovaniemi og Kirkenes i tankene. – Vi venter nå på et konkret initiativ fra finske myndigheter, sier statssekretær Tom Cato Karlsen.


Da samferdselsdepartementet valgte løsningen for den nye havna i Kirkenes, var det blant annet med jernbanen mellom Rovaniemi og Kirkenes i tankene. – Vi venter nå på et konkret initiativ fra finske myndigheter, sier statssekretær Tom Cato Karlsen.

- I det øyeblikket vi får en impuls fra Finland, tror jeg det vil bli "bonanza" i Kirkenes, sier Karlsen.

Han sier samferdselsdepartementet lenge har vært positiv til utvikling og ny jernbanetankegang.

- Likevel er store deler av jernbanen mellom Rovaniemi og Kirkenes på finsk side. Dersom Finland forplikter seg til å gjøre sin del av jernbanen, så er vi klar på norsk side også, sier statssekretæren.

Den finske transport og kommunikasjonsministeren Anne Berner har gjentatte ganger tatt initiativ til dialog om jernbanen med norske myndigheter. (Foto: Finske regjering)

Jernbanetanker

Da den nye havnen på Høybukta vest i Kirkenes ble vedtatt, var blant annet tanken om en jernbane med i beslutningsprosessen.

- Da vi valgte konsept for havnen, ble både flyplassen, E6 og nærheten til en eventuell jernbane tatt med i betraktningene, sier Karlsen.

I Finland har Rambøl gjort en økonomisk vurdering av jernbaneutbygging, det samme blir gjort på norsk side. Prosessen er dermed så smått i gang.

- Jeg møtte den finske transport og kommunikasjonsministeren Anne Berner for et par uker siden. Hun var tydelig positiv og spurte hva vi tenkte om en arktisk jernbane, sier han.

Karlsen tror det snart står et perspektiv for prosjektet på trappene.

- I mine tre år i departementet har jeg opplevd en større og større entusiasme for jernbaneutbyggingen. Og nå som også Kina har meldt sin interesse, hvor de har tegnet inn jernbanen som et alternativ til infrastrukturen mot seilingsruta i Nordvestpassasjen, så går vi mot en spennende tid i nord, sier statssekretæren.

Statssekretær Tom Cato Karlsen i samferdselsdepartementet tror det snart står et perspektiv for prosjektet "Rovaniemi-Kirkenes" på trappene. (Foto: Samferdselsdepartementet)

Spare tid

Karlsen mener Kinas interesse handler å spare tid på frakt fra Europa til Asia.

- Jeg mener vi kan spare minst ett døgn i ren seilingstid på skipsfart fra Kirkenes til Asia, sammenlignet med f.eks. Narvik - Asia. Og gods som sendes fra Kirkenes vil kunne bruke seks og et halvt døgn til Korea. Det er relativt fort, sier Karlsen.

Han mener det vil skje store endringer i utviklingen i nordområdene dersom Kirkenes får til et jernbanesamarbeid med Rovaniemi.

- En ting er en raskere rute til Asia, et annet aspekt er tryggheten mange tenker på. Nordøstpassasjen er mindre konfliktfylt, blant annet med tanke på færre pirater. Selvsagt er det ikke ufarlig å seile i Barentshavet. Det handler om andre typer utfordringer, sier statssekretæren.


Spennende med Kina

Karlsen synes det er svært spennende at også Kina er med på tankegangen om en arktisk jernbaneforbindelse.

- De ser ut til å tenke på samme måte som oss. Denne ruta vil kunne endre transportstrømmen i Europa, og jeg tror det vil komme positive synergieffekter også mot Russland heller enn konkurranse til Murmansk havn. De sitter blant annet på isbrytere, sier han.

Likevel er det en utfordring som holder prosjektet på pinebenken.

- Utfordringen er finansiering på finsk side. Er ikke den kraftig nok til å starte dette prosjektet, så blir det heller ikke noe av, sier Karlsen.

High North News er i kontakt med Anne Berner om jernbaneplanene.


 

 

Nøkkelord