-Jeg skulle ønske Erna hørte hva jeg sa

- Verdens urfolk lever sine liv i fotavtrykkene etter sine forfedre. Viskes de ut, forsvinner også vitale deler av kulturen, skriver Lasse Kvernmo i denne kronikken. Her er sametingspresident Aili Keskitalo fotografert på konferansen Agenda Nord-Norge, tidligere i høst, hvor hun uttalte at hun skulle ønske at Erna Solberg hørte hva hun sa. (Foto: Christine Karijord)
President Aili Keskitalo i Sametinget fikk nøyaktig 25 minutter til å fortelle Agenda Nord-Norge, med Erna Solberg på første rad, om hva hun ville gjort dersom hun var Statsminister. Etterpå var det Ernas tur.
President Aili Keskitalo i Sametinget fikk nøyaktig 25 minutter til å fortelle Agenda Nord-Norge, med Erna Solberg på første rad, om hva hun ville gjort dersom hun var Statsminister. Etterpå var det Ernas tur til å fortelle hva hun gjør.

- Jeg skulle ønske Erna hørte hva jeg sa, men nok en gang kommer hun til Nord-Norge for å snakke nordområdepolitikk uten å ha med seg samer eller et urfolks-perspektiv overhodet, sier Keskitalo, og påpeker at det ikke er første gang hun føler seg glemt.

Selv snudde hun hele Norge på hodet, og beskrev hvordan landet hadde sett ut dersom majoriteten var samer, og samisk språk, kultur og levesett var rådende.  

- Tenk dere en politikk som skulle gjøre nordmenn til gode samer, sa Keskitalo.

Parallell virkelighet


Keskitalo ønsker at Solberg skal ta inn over seg at samer også er en del av det norske fellesskapet.

- Jeg hadde en runde med meg selv, og kunne egentlig ikke forestille meg at jeg var statsminister. Den eneste sjansen måtte bli i en parallell virkelighet, så usannsynlig føltes det, sier sametingspresidenten.

Hun vet ikke om det å utelate samene, er en forglemmelse.

- Eller handler dette om at Erna Solberg ikke ser oss, at det egentlig er en ganske tydelig beskjed. For som sagt, er det ikke første gangen og jeg håper hun hørte hva jeg sa. Og med å snu samfunnet på hodet, lærte jeg mye selv også, sier hun.
Fylkesrådsleder i Troms og påtroppende leder i Nordnorsk råd Cecilie Myrseth, reagerte på Erna Solbergs omtale av Russland. (Foto: Christine Karijord)
- Ser hun er her

Cecilie Myrseth, påtroppende leder i Nordnorsk råd og leder for fylkesrådet i Troms fikk også sjansen til å fortelle hva hun ville gjort dersom hun var statsminister.

- Det er bra Erna Solberg er her, og at hun har tatt seg god tid. Men jeg reagerte på hennes omtale av Russland, sier Myrseth
Det Myrseth spesielt la merke til i Solbergs foredrag, var at Norge ikke skulle ha bilateral kontakt med Russland.

-Vi er god på folk til folk korrespondanse gjennom barentsprosjektene, så jeg er svært usikker på hva Erna Solberg egentlig mente. Dersom hun ikke ønsker bilateral kontakt, er dette stikk motsatt av alt barentsprosjektet står for, sier Myrseth, og legger til at grensa til Russland ikke forsvinner med det første.

-Skal man bruke Nord-Norge, utvikle landsdelen må det være penger til det. I tillegg må man skjønne Nord-Norge. Jeg ser at Erna er her, at hun lytter. Men om hun skjønner landsdelen, det vet jeg ikke, sier Myrseth.
Fylkesrådsleder Tomas Norvoll savner de virkelige visjonene når Erna Solberg snakker om Nord-Norge. (Foto: Christine Karijord)
Savner visjoner

- Erna var som forventet, og jeg savner fortsatt de virkelige visjonene, sier fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

Han mener dagens regjering mangler konkrete prosjekter, og at dette også gjenspeiles i statsbudsjettet. Videre savner
Norvoll konkrete tanker omkring utviklingen av forsvaret og hvordan man kan skape aktivitet i olje- og gassnæringen.

 - Vi må komme oss videre, og ikke bli værende der vi er i dag. Og så lenge landsdelen styres gjennom generelle virkemidler som for eksempel skattelette, blir politikken veldig nærings-nøytral, sier Norvoll.

Han mener politikken må treffe næringslivet, og at man systematisk må jobbe med Nord-Norges fortrinn.

- Våre fortrinn er naturressursene. Og jeg må si det er ganske dristig av Erna å stille opp i en nordnorsk forsamling uten å snakke om naturressursene, sier han.

-Skjønner Erna Solberg Nord-Norge?


- Jeg tror hun skjønner deler av Nord-Norge. Kritikken gjelder kysten vår, og i forhold til lakseoppdrett, der har vi som bor her en helt annen virkelighetsoppfatning enn regjeringen Solberg, sier Norvoll.

 

 

 

 

 

De som slapp inn på Agenda Nord-Norge kunne se ut som de hadde gått gjennom dører som sprutet ut geografisk avlusningsmiddel. Harmonien var total da salen startet tirsdagen med fellesmassasje. (Foto: Christine Karijord)

Tags