-Jeg har tillit til Innovasjon Norge - men ikke glem Store Norske

Leder Terje Aunevik i Svalbard Næringsforening mener svalbardmeldingen gir Longyearbyen et godt utgangspunkt, men savner føringer for lufttrafikken til øya og en tydeligere holdning om Store Norskes framtid. (Foto: Pole Position Spitsbergen)
Venstrepolitiker, leder i Svalbard Næringsforening og daglig leder i Pole Position Spitsbergen, Terje Aunevik er svært positiv til Innovasjon Norges rolle som risikoavlaster på Svalbard. Men minner på om at Svalbard fortsatt venter på svar i forhold til bærebjelken Store Norske.


Venstrepolitiker, leder i Svalbard Næringsforening og daglig leder i Pole Position Logistics, Terje Aunevik, er svært positiv til Innovasjon Norges rolle som risikoavlaster på Svalbard. Men minner på om at Svalbard fortsatt venter på svar i forhold til bærebjelken Store Norske.


- Det er viktig at det ikke lages nye planer når Innovasjon Norge kommer inn i omstillingsprosessen, for er det noe vi er gode på her, så er det å legge strategiske planer. Og planleggingen er allerede gjort, sier Aunevik.

Han vet at det er visse regler som følger når Innovasjon Norge kommer inn i en kommune med et omstillingsprogram. Og at det stilles krav om både en samfunnsmessig konsekvensanalyse, handlingsplan og videre kartlegging av konkurransefortrinn og utviklingsmuligheter.

- Det som er viktig å få med seg i denne prosessen, er at vi lenge har vært forberedt på en endring i forhold til kullselskapet Store Norske som hjørnesteinsbedrift. Men det som er essensielt nå, er at vi ikke tok høyde for at dette skulle skje så fort, sier Aunevik.

Regjeringen foreslo fredag et omstillingstiltak, hvor det skulle bevilges 50 millioner til arbeidsplasser og omstilling i Longyearbyen. Longyearbyen lokalstyre er foreslått å få et tilskudd på 22 millioner kroner til vedlikehold og utbedring av infrastruktur, 4,5 millioner er foreslått til Longyearbyen lokalstyre, 500.000 til Svalbard Næringsforening, mens 23 millioner foreslås å gå til innovasjon og utvikling i regi av Innovasjon Norge. 


Enighet


Aunevik forteller at det hersker stor enighet på Svalbard om hva som skal til for å omstille samfunnet og næringslivet.

- Siden vi ikke visste at situasjonen med Store Norske skulle  komme så fort, er det kanskje behov for å revidere noen av planene vi har. Men den strategiske havneplanen til maritim næring og samfunnsplanen er vi rimelig enig om, både politisk og fra næringslivets side. Så det foreligger ingen store kontroverser her i Longyearbyen, sier Aunevik.

Og ikke minst arealplanen, hvilke områder som skal settes av og hva som skal bygges ut, er det stor enighet om på øya.

- Jeg er ikke redd for å miste selvstyreretten. Hvis alle gode krefter samles offensivt i samarbeid med Innovasjon Norge, så tror jeg vi kan få til veldig mye bra her på Svalbard, sier Aunevik.
 
Les hva direktør Stein-Gunnar Bondevik i Innovasjon Norge Troms og Svalbard tenker om forslaget fra nærings- og fiskeridepartementet.

 Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) reagerte på at Innovasjon Norge fikk en omstillingsrolle på Svalbard, og at 23 millioner av i alt 50 millioner ble foreslått å brukes på en ny nærings- og innovasjonsstrategi.Kan ikke bli selvbærende


Aunevik reagerer på at begrep som «selvbærende» blir brukt om framtidens samfunn på Svalbard. Det er fordi det i prinsippet er svært vanskelig å pålegge Svalbard et selvkostprinsipp.

- Det går ikke an at den lille befolkningen på Svalbard skal bære den viktige nasjonale infrastrukturen på øya. Da må vi minst fordoble befolkningen, noe som er lite sannsynlig nå. Derfor er det viktig å skille infrastrukturen på Svalbard, og la den være et nasjonalt anliggende, og være tydelig på disse perspektivene, sier Aunevik.

Politikeren og næringslivslederen har lenge ment at Svalbard er et samfunn som både kan og ønsker å tenke nytt.

- Er det noe vi er gode på i Longyearbyen, så er det å tenke nytt. Men det er viktig å kjenne til realitetene. Vi kan ikke erstatte Store Norske. Og for å forstå det, må man skjønne dimensjonen av kullbedriften. Et helt års investering fra Innovasjon Norge tilsvarer to til tre dagers omsetning for gruvebedriften for å sette ting i perspektiv, sier Aunevik.

Han mener det er viktig å ikke glemme situasjonen som har preget øysamfunnet i lang tid, på tross av midler til omstilling, inspirasjonen til å skape ny næring og lettelsen av å bli sett av myndighetene. 

- Vi må ikke glemme at vi trenger at svar i forhold til Store Norske. Vi lurer fortsatt på hva som skal skje med gruveselskapet, sier Aunevik.
 
 

Forskning koster


Det å satse på forskning er ifølge Aunevik også en utgiftspost, og en økt andel forskning på øya representerer ikke nødvendigvis verdiskaping.

- Nye næringer er en ting, mens verdiskapingspotensialet er noe helt annet. Og vi behøver begge delene på Svalbard, sier Aunevik.

Som leder i Svalbard Næringsforening er han glad for at Regjeringen bevilger 500.000 til næringsforeningen.

- Vi hadde søkt om 1,5 millioner, men uansett hvordan man vender og snur på det, så kan vi nå være med aktiv. Og det er klart vi sitter på verdifull kompetanse, men samtidig må vi være våkne. Vi ønsker at pengene som er tenkt å forvaltes av Innovasjon Norge skal forbli i Longyearbyen, og ikke gå til administrasjon av Innovasjon Norge, sier han.

 

 

Tags