Janson: - Sterkt signal å legge såkornfond til nord

Konsernsjef Jan-Frode Janson, og styret i Sparebank1 Nord-Norge, vurderer fortsatt utsiktene for nordnorsk økonomi som gode. (Foto: Sparebank1 Nord-Norge)
- Norge har startet en omstilling der vi må investere for fremtiden. Mange av mulighetene er i nord. Det er derfor klokt, og et sterkt signal, at et såkornfond legges til landsdelen, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge.

- Norge har startet en omstilling der vi må investere for fremtiden. Mange av mulighetene er i nord. Det er derfor klokt, og et sterkt signal, at et såkornfond legges til landsdelen, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge.

For en uke siden offentliggjorde regjeringen at det skal opprettes to nye landsdekkende såkornfond, som skal investere i «unge, innovative bedrifter som har et internasjonalt vekstpotensial».

Det ene skal forvaltes fra Bergen, og det andre fra Nord-Norge.

 

Verdensklasse

Staten skal bidra med 150 millioner kroner i investeringskapital i hvert av de to fondene, og tanken er at private investorer skal bidra med et tilsvarende beløp - slik at hvert fond blir på minst 300 millioner kroner.

- Jeg forutsetter at fondet vil spisses mot områder der landsdelen har geografiske og kompetansemessige fortrinn. Det vil si, områder der vi kan nå verdensklasse, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge.

På forespørsel om hvem som kan tenkes å reise nok kapital til å gå inn i såkornfondet, som først er ventet å begynne å investere om ett års tid, sier han:

- Kapital er nødvendig, men krever kunnskap. Det må derfor settes fokus på hvordan vi kan ruste opp våre kompetansemiljøer. Vi må også være åpne for samarbeid.

Konsernsjefen mener det er viktig å styre forventningene riktig, og minner om at såkornaktivitet har en lang tidshorisont, ofte 10 år eller mer.

 

Regionale og nasjonale ringvirkninger

-  Det er også sånn at risikoen er høy, og at mange prosjekter vil falle fra. Samtidig kan gevinstene, og også ringvirkningene, være enorme når noen lykkes. Disse ringvirkningene vil kunne favne hele landsdelen, og ha stor betydning på nasjonalt nivå, mener han.

- Vi er ingen investor, men har tradisjon for å være med på dugnad. Vi håper derfor mange investorer i nord og sør vil fatte interesse, sier han.

Allerede går diskusjonene om hvilket fylke, og ikke minst hvilken by, som skal «huse» Nord-Norge’s såkornfond.

Høyre i Harstad vil ha det til nettopp Harstad, mens partifellene litt lenger nord vil ha det til Finnmark.

Tags