Jaktet satan i Finnmark

I Europa på 1600-tallet var det en utbredt tanke om at jo lenger nordover man beveget seg, jo nærmere kom man Satan. Forestillingen om de farlige og truende nordområdene er en av årsakene til at hekseprosessene ble så omfattende i Finnmark.

Hekseprosessene i Nord-Norge på 1600-tallet er en av de verste menneskeforfølgelsene i norsk historie, mener historiker Rune Blix Hagen.

Finnmark var selve brennpunktet for hekseprosessene som foregikk i Norge på 1600-tallet. I løpet av dette hundreåret fikk over 90 mennesker dødsstraff for å ha begått trolldom i vårt nordligste fylke, skriver Klassekampen.

– Prosessene markerer en av de verste menneskeforfølgelsene i norsk historie, i alle fall i fredstid, sier Rune Blix Hagen, historiker og forfatter. 

Hagen har lest seg gjennom originale rettsakter, tingbøker, arkivlister og samtidsberetninger. Resultatet er blitt boka «Ved porten til helvete», om hekseforfølgelsene i Nord-Norge. 


Nyhetsbrev

Få høydepunkter fra nord hver uke: