Islendinger kjøper seg inn i Nergård

Værøyselskapet Lofoten Viking er en del av nergårdkonsernet. De produserer tørrfisk og pelagiske arter som sild, lodde og makrell. (Foto: Jim-Børre Andreassen)
Islandske Samherji kjøper seg inn i Nergårdkonsernet med 22 prosent.
Islandske Samherji kjøper seg inn i Nergårdkonsernet med 22 prosent. 

Det er Samherjis datterselskaper, tyske Cuxhaveneer Reederei GmbH og Icedresh GmbH, som kjøper 36,5 prosent av aksjene i Søstrene Nergård AS, som igjen eier 58,3 prosent av aksjene i morselskapet Nergård AS. 

Aksjekjøpet må godkjennes av norske myndigheter. 

Øke inntjeningen

Bakgrunnen for salget er et partnerskap mellom Samherji og Nergård. Målet er å øke inntjeningen på hvitfisk og pelagisk (sild, lodde, makrell). Selskapene ønsker å kopiere suksessformelen som laksenæringen har brukt, både når det kommer til pris og posisjon. Dette skal de oppnå gjennom stabile leveranser, godt markedsarbeid og kontinuerlig produktutvikling. 

- Vårt første felles prosjekt er å styrke vår tilstedeværelse i det skandinaviske og europeiske markedet for ferske produkter, både filet og annet. Dette vil være en omfattende operasjon hvor spesielt Samherji og Nergård vil samarbeide tett. Målet er at begge selskapenes fiskeflåter, produksjonsbedrifter i Norge, Island og Tyskland i fellesskap skal kunne tilby skandinaviske og europeiske kunder stabile leveranser av ferske produkter året rundt. I Norge vil dette blant annet bety at Nergård vil øke satsingen på filetproduksjon. Grunnlaget for det videre samarbeidet er stabil tilgang på fisk. Dette gir oss en plattform for utvikling av både ny teknologi og nye produkter, i tråd med hva våre kunder ønsker, sier konsernsjef i Nergård AS, Tommy Torvanger.  

Virksomhet flere steder

Nergård har hovedkontor i Tromsø, men virksomheten strekker seg godt både nord- og sørover, med virksomhet blant annet på Sørøya, Bø, Senja og Værøy. Selskapet opererer også fem trålere. 

De siste årene har nesten 50.000 tonn hvitfisk, og 100.000 tonn pelagisk fisk passert gjennom selskapet. Nergård produserer både fersk og frossen, saltfisk, tørrfisk, sild, lodde og makrell. 

 

Tags