Island vurderer naturskatt

Gullfoss, en av Islands mest besøkte naturfenomen. Men den økende turismen sliter på naturen, og nå vurderer man en egen naturskatt. (Foto: Aconcagua, Wikimedia commons)..
Femhundre (islandske) kroner i året mener Islands industri- og handelsminister det bør koste å bruke Islands natur. Pengene vil hun bruke til å verne den samme naturen.

Femhundre (islandske) kroner i året mener Islands industri- og handelsminister det bør koste å bruke Islands natur. Pengene vil hun bruke til å verne den samme naturen.

Turismen på Island har eksplodert i de senere årene. Flere forhold har bidratt til denne utviklingen, ikke minst en svak islandsk krone, som har gitt tilreisende svært god valuta for egne penger. Det skriver avisen The Arctic Journal. 

Naturen slites ned
I 2014 ventes det at omkring en million mennesker har besøkt Island, en kraftig økning bare siden i fjor, da det ble registrert 800.000 besøkende på øya som har 350.000 egne innbyggere. Og turismen sliter på naturen.

Det er denne slitasjen som er bakteppet for industri- og handelsminister Ragnheiður Elín Árnadóttirs forslag om en egen naturskatt for alle voksne personer, innen- eller utenlandske, som bruker den islandske naturen.

Omstridt forslag
Hun presenterte forslaget for Alltinget for noen dager siden, og hun innser at forslaget både er kontroversielt og omstridt. Det har da også kommet sterke motforestillinger både fra reiselivsnæringen, fra naturvernere og fra borgerrettighetsgrupper.

-Men, sier Árnadóttir, -80 prosent av de tilreisende kommer til Island for å bruke naturen, og det er ikke urimelig å be gjestene om et bidrag for å holde den ved like. Tidligere i år har hun også hevdet at 80 prosent av islendingene selv har uttrykt støtte til en eller annen form for avgift for å ta vare på utsatte naturområder.

Eget naturpass
Avgiften man eventuelt skal betale skal gi turistene et naturpass som bevis på at de har tillatelse til å ferdes ute i naturen. Islands egne innbyggere kan, ifølge Ragnheiður Elín Árnadóttirs forslag, betale naturskatten på nett, eventuelt også sammen med vanlig inntektsskatt.

Islendinger flest innser at det må brukes penger for å vedlikeholde de mest utsatte områdene, og regjeringen regner med at det trenges to milliarder islandske kroner (ca. 110 millioner NOK) for å gjenopprette og vedlikeholde naturområder på grunn av det økende antallet besøkende.

Skatt på hotellrom?
Árnadóttirs naturskatt er beregnet å kunne ta inn fem milliarder islandske kroner (ca 275 mill. NOK) de første tre årene.

Andre forslag det snakkes om er en overnattingsskatt for hotellrom. Tilhengerne av en slik ordning mener den blir lettere å håndtere, og også vil bli lagt mindre merke til av besøkende.

Alltinget skal, etter planen, ta en avgjørelse i saken neste år, helst i god tid før den store turistsesongen starter.

 

Geysiren Strokkur, en av de store turistattraksjonene på Island. (Foto: Chris from Falmouth, UK, Wikimedia commons).
Geysiren Strokkur, en av de store turistattraksjonene på Island. (Foto: Chris from Falmouth, UK, Wikimedia commons).

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: