Isbjørntelling på Øst-Grønland

Det er en krevende oppgave å holde rede på antallet isbjørn i nordområdene, men nå vil dansker og grønlendere telle bjørner på Øst-Grønland. (Foto: naturespicsonline.com).
Det hersker stor usikkerhet om antall isbjørn i nordområdene, og neste år starter den danske Miljøstyrelsen telling av isbjørner på Øst-Grønland.

Det hersker stor usikkerhet om antall isbjørn i nordområdene, og neste år starter den danske Miljøstyrelsen telling av isbjørner på Øst-Grønland.

Det er en krevende oppgave å telle isbjørn, og det hersker også stor usikkerhet omkring hvordan isbjørnen takler det varmere klimaet – eller om den i det hele tatt takler det.

Fylle kunnskapshull

Danske myndigheter tar nå mål av seg til å kunne fylle noen av kunnskapshullene når det gjelder isbjørnpopulasjonen, og dermed også mer om den generelle helsetilstanden blant bjørnene, skriver avisen The Arctic Journal

Det er Greenland Institute of Natural Resources som skal gjennomføre tellingen, i samarbeid med jegere fra de to største byene i området (Tasiilaq og Ittoqqortoormiit). Det skal også innhentes data ved hjelp av GPS-sendere.

Flere bjørnestammer?

Et av målene med undersøkelsen er å finne ut om isbjørnene tilhører samme, eller flere ulike, grupper eller stammer, og om det vil være nødvendig å innføre separate forvaltningsområder.

Biologene som deltar planlegger også å samle inn genetisk materiale fra isbjørn drept av jegere opp gjennom årene, blant annet for å kunne sette rammer for fremtidig jakt.

Enorme områder

Grønland er en enormt stor øy, og området definert som Øst-Grønland dekker alene et areal tilsvarende Tyskland og Frankrike til sammen, så oppgaven er omfattende.

I første omgang vil undersøkelsene bli konsentrert i områdene rundt Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, og avhengig av ytterligere finansiering vil undersøkelsene bli utvidet nordover.

Den første delen av isbjørntellingen skal være ferdig i løpet av 2019.

Det hersker stor usikkerhet omkring antall isbjørn i nord, men her er de seneste anslagene. (Ill.: www.ec.gc.ca/nature).
Det hersker stor usikkerhet omkring antall isbjørn i nord, men her er de seneste anslagene. (Ill.: www.ec.gc.ca/nature).

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: