Isbjørner går på diett av egg

Isbjørnene i Hudsonbukta i nordøstre Canada spiser stadig mer egg av snøgås, skriver New York Times. Forskere har funnet at isbjørnene går i land i økende grad, og at gåseegg i perioder erstatter selunger og annen tradisjonell kost. Forekomsten av snøgås i regionen har økt fra 2.500 til 60.000 par siden 1960-tallet, skriver The New York Times

Tags