- Irrasjonelt naturvern rammer Grønland

-Arktiske folk og stater rammes både av klimaendringene og av reguleringer innført av ikke-arktiske stater, sier Vittus Qujauktisoq. Sammen med Nunavut ønsker Grønland forståelse for, og muligheter til, å utvikle egen økonomi. (Skjermdump/foto: Google earth og Naalakkersuisut).
- Den økologiske balansen på Grønland ødelegges ikke bare av klimaendringer, men også av irrasjonelt naturvern, pådyttet oss av land utenfor Arktis, sier Grønlands utenriksminister.

 

- Den økologiske balansen på Grønland ødelegges ikke bare av klimaendringer, men også av irrasjonelt naturvern, pådyttet oss av land utenfor Arktis, sier Grønlands utenriksminister.

Vittus Qujaukitsoq, som er Grønlands minister for finans, naturressurser og utenrikssaker, kom med et kraftig angrep på EU og ikke navngitte naturverngrupper under et sidearrangement til klimatoppmøtet i Paris mandag.

Boikott av selskinn

- I de senere år har andre land og ulike organisasjoner utenfor de arktiske områdene fattet ny og sterk interesse for nordområdene. Denne interessen har også ledet til avgjørelser som EUs boikott av selskinn, noe som har rammet de arktiske folkene og den økologiske balansen i nordområdene svært hardt, sa Vittus Qujaukitsoq blant annet.

Han pekte på at de internasjonale anstrengelsene for å forby selskinnshandel har fratatt mange grønlandske familier levebrødet, og ødelagt balansen i en ressurs som ble høstet på en bærekraftig måte.

Ikke-bærekraftige reguleringer

- Arktiske folk er under et konstant press, ikke bare fra et naturlig miljø som ofte endrer seg raskere enn mennesket er i stand til å tilpasse seg, men også fra irrasjonelle og ikke-bærekraftige reguleringer, innført av land utenfor Arktis, hevdet Vittus Qujaukitsoq, og ba om at andre land må høre på dem som har erfaring med og fra arktisk hverdag og klima.

Et annet tema, som ikke ble nevnt av den grønlandske ministeren i denne omgangen, er landets mineralressurser og utnyttelsen av disse. Gruvedrift hører også inn under Vittus Qujaukitsoqs omfangsrike departement, og er et område der Grønland har mulighet for økonomisk vekst.

Må utvikle egen økonomi

Også gruvedrift er miljømessig omstridt. Men samtidig som de arktiske områdene rammes hardt av pågående global oppvarming, er landene i nord opptatt av å kunne utnytte egne ressurser for å utvikle egen økonomi.

Den grønlandske nettavisen Sermitsiag AG forteller at Qujaukitsoq og lederen av Nunavuts regjering (hjemmestyret i den nordligste kanadiske provinsen), Peter Taptuna, samt inuit-borgerrettighetsorganisasjonen ICC Internationals forkvinne, Okalik Eegeesiak, arbeider med en felles erklæring til klimatoppmøtet. 

Hensikten med felleserklæringen er å skape forståelse for de spesielle utfordringene klimaendringene gir de arktiske folkene, og samtidig gi dem muligheter til å utvikle sine egne regioner, også økonomisk.

Les hele talen til Vittus Qujaukitsoq, og omtalen av felleserklæringen, på departementets hjemmeside.

Tags