Investerer 2 milliarder i nytt lakseslakteri på Lovund

Nova Sea bygger nytt anlegg på Lovund
Nova Sea driver flere oppdrettsanlegg langs Helgelandskysten. Illustrasjonen viser hvordan det nye anlegget på Lovund vil se ut. (Illustrasjon: Nova Sea).

Oppdrettselskapet Nova Sea vil gjenoppta byggingen av nytt lakseslakteri på Lovund. Byggingen av anlegget ble satt på vent i fjor da regjeringen lanserte grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen. 

Styret i Nova Sea har besluttet å gjenoppta byggingen av nytt lakseslakteri på Lovund. Det opplyser oppdrettselskapet i en pressemelding. 

Spaden skal settes i jorda i april 2024, og etter planene skal det nye slakteriet ta imot sin første laks i 2026. Investeringen har en samlet estimert ramme på i overkant av 2 milliarder kroner.

– Det gamle slakteriet er utdatert og trangt. Vi må ha et nytt slakteri for å henge med i utviklingen i bransjen. Med denne investeringen får vi et topp moderne og fremtidsrettet slakteri på Lovund. Dette gir en enda bedre hverdag både for fisken vår og for våre ansatte, sier Tom Eirik Aasjord, administrerende direktør i Nova Sea.

Med det nye slakteriet vil Nova Sea øke slaktekapasiteten betraktelig. Avhengig av aktivitetsnivå, vil slakteriet bidra til 10 til 40 nye arbeidsplasser på den lille øya som befinner seg på Helgelandskysten, skriver selskapet. Dette kommer i tillegg til de arbeidsplassene Nova Sea har der i dag.

Administrerende direktor Tom Eirik Aasjord
Administrerende direktør Tom Eirik Aasjord i Nova Sea. (Foto: Nova Sea).

Ble satt på vent

Nova Sea satte byggingen av slakteriet på vent da regjeringen i fjor høst lanserte grunnrente for havbruksnæringen. 

"De endelige vedtakene for hva skattbar grunnrenteinntekt skal være er enda ikke på plass, men skattesatsen er redusert fra foreslåtte 40 prosent til 25 prosent. I tillegg er formueskattegrunnlaget redusert betraktelig, samt at avgiftene for bransjen har blitt redusert. Nå iverksetter Nova Sea sin største investering noensinne", skriver selskapet i meldinga. 

– Nå har vi gått gjennom et år med stor usikkerhet som følge av grunnrenteskatten. Men vi ønsker å utvikle lokalsamfunnet vårt, gi arbeid til leverandørene våre, ha god kvalitet på fisken vi selger, samt ta godt vare på våre ansatte. Det er langt viktigere for oss enn grunnrenten, og vi er utrolig glade for å ha et styre som velger å satse så offensivt i ei tid der det fortsatt er mye usikkerhet, sier administrerende direktør Aasjord.

I pressemeldingen understreker han samtidig at investeringen er betydelig mer krevende å realisere etter at grunnrenteskatten ble innført.

– Investeringen er en stor økonomisk belastning for oss, nå som grunnrenteskatten er innført. Vi forventer at politikerne fremover bidrar med å legge forholdene til rette langs kysten, gjennom stabile og forutsigbare rammebetingelser for oppdrettsnæringa. Nå gjør vi et formidabelt løft for å sikre både oppdrettsnæringen og leverandørindustrien i landsdelen. Vi forventer at politikerne ser nytten i å være med på reisen videre, legger Aasjord til. 

Største enkeltinvestering i kommunen

– Dette er det beste som kunne skjedd. Denne satsingen vil bidra til at selskapet sikrer dagens arbeidsplasser, i tillegg til at nye etableres. Investeringen på omslag 2 milliarder, er den største enkelt investering som noen gang er gjort i Lurøy kommune, sier ordfører Håkon Lund (H) i Lurøy kommune. 

Lund legger til at investeringen vil ha stor betydning for samfunnet på Lovund – samt at satsingen vil ha regional betydningen med ringvirkninger ut over kommunegrensen.

Den sittende ordføreren gjorde for øvrig et svært godt valg i Lurøy kommune. Høyre gikk fram med 15,12 prosentpoeng til 34,76 prosent. Arbeiderpartiet gikk tilbake 2,17 prosentpoeng og ligger på 28,65 prosent. 

Nova Sea

Selskapet driver 26 oppdrettsanlegg langs Helgelandskysten. 

Med base på Lovund er Nova Sea AS en av de største nordnorske produsentene av oppdrettslaks med 33,33 heleide og 4 deleide laksekonsesjoner. 

Eiere i Nova Sea er familieselskapet Vigner Olaisen AS med 51,59 prosent. Mowi eier 42,50 prosent. Andre: 5,89 prosent. 

Les også

Nøkkelord