Investerer 170 millioner i raudåte

Bioraffinering av raudåte (Calanus finmarchicus) på Sortland i Vesterålen skal gi arbeidsplasser og nye produkter i havindustrien. (Foto: Calanus AS)
Calanus investerer 170 millioner kroner i et pilotanlegg for bioraffinering av raudåte på Sortland i Vesterålen. Grunnsteinen ble lagt ned tirsdag.

I mars åpnet regjeringen for kommersiell høsting av raudåte, og sammen med økt etterspørsel har det ført til etableringen på Sortland. Calanus’ hovedprodukt er en omega3-holdig olje for mennesker, som i dag produseres i leide lokaler i Tromsø.

Flytter produksjon fra Tromsø til Vesterålen

- I dag produserer vi på et anlegg i Tromsø som eies av Nofima. Det er en fullverdig kommersiell produksjon, men det er begrensninger på kapasiteten der, sier Angell.

– Der har vi ikke mulighet for å ta det over i en industriell fase.

Pilotanlegget på Sortland er på nesten tre tusen kvadratmeter og selve bygget skal stå ferdig om et år, sier COO Snorre Angell hos Calanus AS til High North News. Deretter vil det ta omtrent et halvår å installere prosessutstyr, og selskapet regner med å starte produksjonen over nyttår i 2021.

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (t.h.) la ned grunnsteinen til Calanus' pilotanlegg for bioraffinering av raudåte på Sorltand. Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo til venstre. (Foto: Ingelin Noresjø, med tillatelse)

"Funksjonelle ingredienser"

Raudåte er et dyreplankton som lever i havet, og selskapet sier i en pressemelding at de i tillegg til helse- og ernæringsprodukter for mennesker også jobber med "funksjonelle fôringredienser til marin fisk og reker" basert på bioraffinering av raudåta.

- Proteinet fra raudåte har ingredienser som gjør at laks eller reker kan få et ekstra tillegg i fargen, for eksempel, sier Angell. – I tillegg kan det brukes som laktant for å gi økt smakelighet, det utgjør et naturlig kraftfôr for laks og kan også bidra til økt vekst og bedre sykdomsresistens, utdyper han.

Mulig å utvide

I regjeringens beslutning har Calanus fått en egen kvote på 5.000 tonn årlig frem til og med 2022. Anlegget på Sortland kan produsere for kvoter på opptil 7-10.000 tonn.

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø mottar grunnsteinen til det nye pilotanlegget fra administrerende direktør Gunnar Rørstad i Calanus. (Foto: Ingelin Noresjø, med tillatelse)

- Det er lagt opp til en viss utvidelsesmulighet på Sortland, sier Angell. – Men det er klart det er plass til mange flere anlegg i forhold til den totale kvota på 254.000 tonn i året som myndighetene har satt.

Calanus har fått lånefinansiering til pilotanlegget på Sortland hos DnB og Innovasjon Norge med tilsammen 105 millioner kroner, mens 65 millioner finansieres med egenkapital.

Fylkeskommunale infrastrukturmidler

Også fylkeskommunen har vært med i prosessen, forteller fylkesråd for næring Ingelin Noresjø. Det var hun som la ned grunnsteinen for det nye anlegget denne uka.

- Vi har bidratt med regionale utviklingsmidler og støttet Sortland kommune sin søknad til kaianlegget der Calanus skal bygge fabrikken, forteller hun.

- Da jeg ble ny fylkesråd for næring i 2017, var henvendelsen fra Sortland kommune og Calanus en av de første tingene jeg tok tak i. Calanus var da i en situasjon der de skulle velge om de skulle være i Tromsø eller på Sortland.

- Dette var et samarbeid mellom alle parter; kommunen, fylkeskommunen, Calanus og Innovasjon Norge, sier Noresjø. – Sammen fant vi ei løsning som gjorde at Calanus så mulighetene på Sortland.

Fylket satser på havindustri

Havindustrien er et satsningsområde i fylkets innovasjonsstrategi, påpeker hun. Innovasjonsstrategien peker på industrien, reiselivsnæringa samt havbruk og fiskeri som satsningsområder.

- Det er der vi er sterke, og vår strategi er å fortsette å skape vekst der vi er sterkest, sier hun.

Les også

Slik vil Calanus' pilotanlegg på Sortland se ut når det står ferdig og produksjonen starter i 2021. (Illustrasjon: fra Calanus)

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: