Innstramminger i turistfisket ute på høring

Forslagene som nå er ute på høring skal bidra til at turistfiskenæringa drives enda mer seriøst framover, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik. Illustrasjonsfoto:  Frank Ezelle/Wikimedia Commons
I dag har ikke norske myndigheter kontroll på hvor mye fisk turistene tar opp av havet og hvordan fisken brukes. Det vil man prøve å endre på med innstramminger i lovverket. 

Nærings- og fiskeridepartementet sender forslag til regelendringer i turistfisket på høring. Regjeringen vil blant annet stramme inn på hvem som kan ta med fisk ut av landet. Forslagene skal øke bærekraftigheten til næringen og hindre sløsing med ressurser og smugling.

- Turistfisket har hatt vekst i flere år og bidrar til viktige arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten. Vi har allerede strammet inn regelverket og i dag sender vi ytterligere forslag på høring som skal bidra til at turistfiskenæringa drives enda mer seriøst framover. Vi skal lytte til innspillene vi får, før vi treffer endelige vedtak om endringer, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik. 

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik . 

 

Disse forslagene sendes nå på høring:

  • Det foreslås å endre utførselkvoten til at man kun har adgang til å ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet.
  • Det foreslås at utførselskvoten endres fra å tillate utførsel av fiskefilet til å kun tillate å ta med hel fisk (sløyd og hodekappet). Det vil kunne bidra til å forhindre ressurssløsing ved at det ikke blir kastet så mye i forbindelse med filetering. Samtidig vil det bidra til å sette reiselivsopplevelsen i sentrum, fremfor å legge til rette for et mengdefiske.
  • Tydeliggjøring av informasjonsplikten hos turistfiskevirksomheter til å informere om regelverket, herunder kravet til fangstrapportering.

Bransjen er positiv

Ifølge Stina Halvorsen, som driver turistfiskebedriften Sandland Brygge i Vest-Finnmark, er mye av det som ligger i forslaget noe næringen selv har etterspurt i lang tid.

Men hun sier til NRK at hun er skeptisk til at det kun skal være lov til å ta med seg hel fisk ut av landet da det vil amputere turistopplevelsen, fordi man da ikke får bearbeide og filetere fisk på land.

Målfrid Baik, regiondirektør i NHO Arktis, er også positiv til de foreslåtte regelendringene. 

– Det er bra at man ønsker å skjerpe regelverket med mål om å luke bort kriminelle aktører, sier hun.

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: