Innovasjon Norge etablerer lokalkontor på Svalbard 

Elin Dolmseth (LL), Frank Jakobsen (LNSS), Ronny Brunvoll (Visit Svalbard), Tone Løvberg (Sjømat), Morten Pettersen (Nærings foreningen), Stein-Gunnar Bondevik (Innovasjon Norge), Gunnar Kvernes (Innovasjon Norge), Sveinung Lystrup (SNSG/Momentum), Arild Olsen (LL), Kjetil Braathen (Havn/LL), Lars Ole Saugnes (LL), Robert Nilsen (Reiselivsrådet), Ole Peter Storstad (K-SAT), Oddmund Rønning (LL), Roger Eriksen (LNSS), Trond Hellstad, (SNN/bank) og John E Lockert (SAG) (Foto: Marianne Stokkereit Aasen)
Etter et møte mellom Innovasjon Norge, politikere, næringsliv, foreninger og bank på Svalbard, kom det fram at det snarlig skal etableres et lokalkontor for en innovasjons-stilling i Longyearbyen. Og for å søke på tilskudd til nyetableringer på øya, er det nok at et firma er registrert i Norge.

 

Etter et møte mellom Innovasjon Norge, politikere, næringsliv, foreninger og bank på Svalbard, kom det fram at det snarlig skal etableres et lokalkontor for en innovasjons-stilling i Longyearbyen. Og for å søke på tilskudd til nyetableringer på øya, er det nok at et firma er registrert i Norge.

I november kom det fram at Regjeringen vil bevilge 50 millioner kroner til arbeidsplasser og omstilling på Svalbard. Av disse skal 23 millioner gå til Innovasjon og utvikling, finansiert over budsjettet til Nærings- og fiskeridepartementet. Gjennom en egen nærings- og innovasjonsstrategi ønsker regjeringen at Innovasjon Norge skal ha en sentral rolle på øya.

- Vi må nå avvente på oppdragsbrevet fra departementet, men vi har fått en muntlig avklaring om at vi må ha en så god nærhet til miljøet på Svalbard som mulig, sier direktør Stein-Gunnar Bondevik ved Innovasjon Norge Troms.
 

Kunnskap om Svalbard og folk


Bondevik ønsker at en person skal bosette seg på øya for å kunne akselerere næringsutviklingen.

- I denne stillingen ønsker jeg en person som skal være i stand til å sette i gang prosjekter og agere raskt. Og denne personen skal også ha god kunnskap om forholdene på Svalbard, i tillegg til god kunnskap om folk, sier Bondevik.

Han mener de gode innovasjonsprosjektene er helt avhengig av at de rette menneskene er med.

- Et prosjekt vil få to helt forskjellige utfall med tanke på menneskene som jobber fram ideen. Det er stor forskjell på en som er flink og en som ikke er egnet til å jobbe fram et innovasjonsprosjekt, sier direktøren.

Og det er derfor Bondevik mener at den som får stillingen som innovasjonsutvikler på Svalbard må ha god kjennskap til menneskene bak prosjektene.

- En del svalbardoppdrag er lagt til Tromsø, men all erfaring viser at det ikke er lett å være proaktiv når man ikke er i miljøet som skal utvikles, sier Bondevik.
 

Utfordringer


Bondevik mener en av de største utfordringene på Svalbard er mangelen på egenkapital.

- Vi kan ikke makse ut mer enn femti prosent til et prosjekt, så vi behøver kapital. I tillegg er de store aktørene på øya omfattet av EØS-regelverket, som gir visse begrensninger, sier Bondevik.

Svalbard er ifølge Bondevik egentlig unntatt EØS-avtalen, som likevel er gjort gjeldende på øya av norske myndigheter.

- Uansett så er jeg veldig optimistisk på vegne av Svalbard. Dette er ikke som en vanlig norsk bygd, men et sted med usedvanlig høyt snitt på kompetanse. Og Svalbard har høy attraksjonsverdi og har en sterk posisjon nåde nasjonalt og internasjonalt, sier Bondevik.

Han opplever at folk på øya er klar for å gå inn i noe nytt nå som krisen i Store Norske vedvarer.

- Og selv om ikke alle er like klar, så har svalbardsamfunnet forstått at de må begynne å jobbe mot noe nytt og spille på lag, sier Bondevik.


Positiv


Lokalstyreleder Arild Olsen mener møtet med Innovasjon Norge utviklet seg til noe veldig positivt.

- Nå skal det utlyses en stillingsannonse, og vi skal være behjelpelig med kontorlokaler. Gjerne i vårt eget næringsbygg. Som Bondevik sa, så skal den som blir ansatt kunne ta pulsen på Svalbard, være i tett dialog med næringslivet og i tillegg vite om det som skjer her, sier Olsen.

Etter at Olsen fikk vite om regjeringens planer om å bevilge penger til Innovasjon Norge i omstillingsvedtaket for Svalbard, var han skeptisk til regjeringens forslag om å lage en ny nærings- og innovasjonsstrategi på. En strategi lokalsyreren mener allerede foreligger.

- Jeg var ikke skeptisk til Innovasjon Norge, men jeg reagerte på pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet om å lage en ny strategi. Vi har nok planverk, og er i en operasjonell fase. Men slik jeg ser det nå, så har ikke Bondevik noen intensjon om å punktere noe, men heller bruke vårt arbeid som arbeidsverktøy, sier Olsen.


Brette opp ermet


Olsen mener svalbardsamfunnet er klar for å ta fatt i arbeidet mot ny næring, og tror det er et riktig trekk å få en ansatt fra Innovasjon Norge lokalisert i Longyearbyen.

- Det som skjer nå er riktig for oss, og det gir en optimisme vi behøver og trøkk i næringslivet. Men det som blir interessant nå, er om disse midlene går til Longyearbyen eller om også Barentsburg inkluderes i nærings- og innovasjonsstrategien, sier Olsen.

Likevel mener ikke lokalstyreren at han sitter med fasiten.

- For meg er det et helt åpenbart trekk at Longyearbyen blir prioritert, men jeg forstår at det er andre næringer i andre samfunn som har vekst. Og at det kan så klart gi ringvirkninger, avslutter han.
 

Bedrifter i Barentburg kan søke


Målet til Innovasjon Norge er å kunne lansere detaljene i strategien for Svalbard etter NHOs konferanse på Svalbard i begynnelsen av februar. Og når det kommer til hvem som kan søke på innovasjonsmidler, så er alle bedrifter registrert i Norge velkommen.

- Alle selskaper som kan bidra til å skape nytt næringsliv på Svalbard kan søke om midler. Når det gjelder Barentsburg, er vi inne på det juridiske. Men i utgangspunktet er det slik at alle selskap som er registrert i Norge, også utenlandskeide, men som har forretning på norsk jord, kan søke, sier Bondevik.

Han kan ikke huske at Innovasjon Norge tidligere har støttet prosjekter i Barentsburg.

- Likevel blir jeg overrasket om det ikke er såpass fart i nyskapingen og næringsånden i Longyearbyen, at ikke de dominerer bildet, sier Bondevik.Tags