Ingen sommerferie for Fiskebølbedrift

Til tross for et svakt årsregnskap er direktør i NorLense. Terje Olav Hansen meget optimimistisk for fremtida. (Foto: NorLense)
Til tross for stor nedgang i årsregnskapet til NorLense går produksjonen så det suser. I sommer har oljevernsprodusenten kjørt doble skift for å klare å levere i tide.

Til tross for at årsregnskapet for 2013 har negativt resultat går produksjonen hos NorLense så det suser. I sommer har oljevernsprodusenten kjørt doble skift for å klare å levere i tide.

Omsetningsreduksjonen og underskuddet i fjor skyldes at prosjekter i Sør-Amerika ble utsatt. Dette skyldtes forsinkelser i offshoremarkedet og mangel på finansiering.

Nå er pengene på plass, og utstyret er under produksjon.

- Det var prosjekter i Mexico og Brasil som vi hadde opsjoner på som blei utsatt, og det er i all hovedsak grunnen til den store nedgangen. Prosjektene blei tatt opp igjen på høsten i fjor, og produksjonen er nå i gang for fullt, sier direktør i NorLense, Terje Olav Hansen.

NorLense er en bedrift i Vesterålen som produserer oljevernutstyr til offshoreindustrien verden over. Bedriften ble etablert på Fiskebøl i 1975, og er i dag en av verdens ledende produsenter av oljevernutstyr.  

 

Satser for fullt på nye markeder.

Bedriften har i mange år satset hardt mot nye offshoremarkeder, blant annet i Canada og Australia.

- Vi har jobba intenst de siste åra for å nå nye markeder. Vi har retta mye oppmerksomhet mot Canada og Australia, men også generelt der det drives offshore. Det er viktig for oss å nå et enda større marked så vi blir mindre sårbare fremover sier direktøren.

 

Nye oppdragsgivere

Målrettet arbeidet har resultert i to store kontrakter, og produksjonen går nå for fullt.

-  Vi har lyktes å komme inn i Canada og Australia, og vi har begynt å levere og skal fortsette leveransene utover høsten. I sommer måtte vi gå to skift på fabrikken vår for å nå alle tidsfristene. Vi satser for fullt videre og nå med de nye kontraktene er vi mye mer robuste. Vi skal være der det foregår offshoreboring, det er der NorLense og Norge er best i verden avslutter direktør Terje Olav Hansen i NorLense.

Han forsikrer om at neste års regnskap vi ha en betydelig positiv utvikling.

Tags