Ingen bryr seg om elvebåtene

Den tradisjonelle elvebåtkulturen går mot sin ende, det er få igjen som kjenner til kunsten og ingen jobber for å berge den.
Den tradisjonelle elvebåtkulturen går mot sin ende, det er få igjen som kjenner til kunsten og ingen jobber for å berge den, melder NRK Sápmi.

Hans Solbakken fra Karasjok er blant de få som fortsatt kjenner til båtbyggerkunsten. Solbakken forteller at de få som har ferdighetene til å lage tradisjonelle elvebåter, er over 60 år og har ingen etterkommere. Han er svært bekymret for kulturen sin fremtid, mener tradisjonen med elvebåter er døende.

– Slike tradisjonelle elvebåter vil ikke være mulig å få tak i til neste år. Den siste som produserer slike båter,  slutter neste vinter og ingen i den yngre generasjonen viser interesse, forteller Solbakken til NRK.