- Ingen bør stå med lua i hånda

Mens samiske formål får foreslått nesten 900 millioner kroner, foreslås det til sammenligning 3,6 millioner til kvenske formål.

Mens samiske formål får foreslått nesten 900 millioner kroner, foreslås det til sammenligning 3,6 millioner til kvenske formål.

 – Jeg tror det er viktig at vi jobber sammen for å styrke våre språk og kulturer. Da tror jeg vi kan oppnå så mye mer.

Uttalelsene kommer fra Kirsti Guvsám (NSR) til NRK Sápmi , etter at man fra kvensk hold viste til den store forskjellen mellom bevilgninger til kvenske og samiske formål, i forslag til neste års statsbudsjett.

– For øvrig er jeg glad for alle ildsjelene vi har, både i det kvenske og det samiske miljøet. De gjør virkelig en veldig god jobb!

Mens samiske formål får foreslått nesten 900 millioner kroner, foreslås det til sammenligning 3,6 millioner til kvenske formål

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: