Indeks Nordland: Lofoten bykser opp på topplassering

Sist Indeks Nordland ga ut sin årlige oversikt var det Salten som tronet på topp. Nå er det Lofoten - her illustrert med et vakkert vinterfoto fra Svolvær - som troner på topp. Regionen har Nordlands beste omsetningsvekst. (Foto: Vincent Van Zeiijst)
Lofoten, som i 2017 lå på delt tredjeplass sammen med Helgeland, er denne gangen den regionen som kommer best ut i oversikten til Indeks Nordland.

Lofoten hadde i 2018 en befolkningsvekst på 201 personer, samt en vekst i sysselsettingen på 160.

Regionen hadde en økning i omsetningen på 3,1 prosent fra året før, og en driftsmargin på 11 prosent.

I tillegg sto bedriftene i Lofoten for en verdiskapning på 6,4 milliarder kroner.

- Lofoten bykser opp til en topplassering i omsetningsvekst, kommenterer Erlend Bullvåg, prosjektleder for Indeks Nordland:

- Det er spesielt imponerende når vi vet at omsetningsveksten var lavest i denne regionen de to forutgående årene.

- Når Lofoten i tillegg har høyest sysselsettingsvekst, størst befolkningsvekst og den beste tilstrømningen av unge folk, sier det seg selv at de kommer høyt opp i Indeks Nordland, legger han til.

I den videre rangeringen får Salten en andreplass, Helgeland en tredjeplass, Vesterålen en fjerdeplass, og Ofoten en femteplass.

Det er Indeks Nordland som hvert år rangerer nordlandsregionene etter kriteriene:

- Vekst i omsetning
- Driftsmargin de siste to årene
- Verdiskapning per omsatt krone de siste to årene
- Vekst i sysselsetting de siste tre årene
- Befolkningsvekst de siste fem årene, og vekst i antall unge voksne de siste to årene

 

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: