– Ikke kødd med byen vår

- Kultur og næring samspiller godt i et velfungerende samfunn.

Forsvarssjefens fagmilitære råd foreslår nedleggelse av Forsvarets Musikkorps Nord-Norge, Kystjegerkommandoen og Alliert treningssenter. Alt dette rammer Harstad. En protestaksjon er startet. 

- Kultur og næring samspiller godt i et velfungerende samfunn. Vi må verne og utvikle begge deler. Vi trenger det mangfoldet Harstad har i dag. Vi har ikke råd til å miste verken FMKN, Kystjegerkommandoen, eller kompetansemiljøer på sykehus eller høgskole, sier Anne Karin Arvola til Harstad Tidende.

- Vi trenger politikere nå som forstår helhetsbildet, som skjønner at menneske lever ikke av brød alene, sier Rikke Gürgens Gjærum.