- Ikke forberedt på den voldsomme turistøkningen

Jann Engstad i Lofoten Aktiv AS var en av de som holdt innlegg på workshopen, hvor bærekraftig turisme var et av temaene. (Foto: Edda Falk)
- Ja, vi er for sent ute, sier fylkesråd for kultur og miljø, Ingelin Noresjø (KrF). Hun vedgår at Nordland fylkeskommune ikke har vært forberedt på den voldsomme økningen av turister til Lofoten.


- Ja, vi er for sent ute, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø (KrF). Hun vedgår at Nordland fylkeskommune ikke har vært forberedt på den voldsomme økningen av turister til Lofoten.

Den stadig økende pågangen av turister er i ferd med å bli for mye for Lofoten, og en av de som tar til orde for at det nå må tas grep er Karianne Steen, daglig leder i Lofoten friluftsråd.

- Nå må vi ha hånda på rattet, sier hun til High North News. 

Den hektiske sommersesongen er over, og høstregnet slo mot rutene på Stormen konserthus i Bodø, da nordnorske reiselivsaktører nylig inviterte til en "workshop" om bærekraftig reiselivsutvikling og verdiskaping. Et av temaene som ble tatt opp var den voldsomme økningen av turisme til Lofoten de siste årene. 

Krf-politiker Ingelin Noresjø sier fylkeskommunen har bidratt til veksten i turismesektoren gjennom ulike støtteordninger, og at det nå er på høy tid at man tar grep for å sikre en bærekraftig utvikling. 


Mange utfordringer

Manglende infrastruktur, slitasje på populære turområder og turister som tar seg til rette er noen av utfordringene som lokalsamfunnene opplever.

I tillegg har man sett at utenlandske aktører tilbyr tjener store beløp på turistopplegg som mangler lokal forankring.

Elisabeth Dreyer i Destination Lofoten AS påpeker at det ikke finnes noen statistikk over hvor mange som besøker Lofoten, hvem de er, og hva de gjør der. Overnattingsstatistikken gir en viss indikasjon, men i tillegg kommer de som bor i telt, bobil og campingvogner. Lokale aktører kan imidlertid bekrefte at besøkstallet har økt betraktelig. Dreyer omtaler økningen som et luksusproblem, men understreker at man må begynne å stille krav til gjestene som kommer.

- Vi står helt på grensa i forhold til konflikt mellom de som bor her, og øvrig næringsliv, sier Dreyer, som forteller om tilfeller der turister telter under fiskehjeller, noe Mattilsynet neppe ville sett mildt på.


Vil ha Lofoten som foregangsområde

Ingelin Noresjø, fylkesråd for kultur og miljø i Nordland, var også tilstede under workshopen. Hun påpeker at det er naturlig at fylkeskommunen bidrar til å få løsningene på plass, fordi man ikke kan forvente at kommunene skal bekoste infrastruktur som kun anvendes i turistsesongen.

Noresjø håper Lofoten kan bli et foregangsområde for en slags besøksforvaltning, som adresserer trafikkforhold, slitasje og sameksistens mellom turister og lokalbefolkning. Ifølge Noresjø er fylkeskommunen opptatt av å finne gode og varige løsninger.

- Vi er veldig på ballen. Målet er at vi skal ha begynt å se noen konkrete løsninger på dette her før neste sommer, sier hun.

Workshop'en i Bodø før helgen markerte avslutningen på en to dagers samling for reiselivsklyngen Innovative Opplevelser. Arrangør av workshop'en var Handelshøgskolen Nord Universitet og Reiselivsfagskolen i Lofoten.


Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø (KrF). (Foto: NFK)
KrF-politiker Ingelin Noresjø. (Foto: Nordland fylkeskommune)

Nøkkelord