-Ikke enkelt å drive bank i Russland

Murmansk har vært inngangsporten for nordnorske engasjement i Russland, men det er ikke så enkelt for norske banker å drive i nabolandet. (Foto: Wikimadia commons).
-Generelt vil jeg si at det ikke er så enkelt å drive bank, eller annen forretning for den del, i Russland. Det sier DNBs divisjonsdirektør i nord, Morten Støver.

-Generelt vil jeg si at det ikke er så enkelt å drive bank, eller annen forretning for den del, i Russland.

Divisjonsdirektør i DNB, Morten Støver, var styremedlem i DNBs russiske bank, JSC Commerisal Bank DNB Bank, i fem år, men hele DNB Russland ble solgt for et knapt år siden.

Fikk ikke til

-Det er ikke så enkelt å drive bank i Russland, og vi fikk ikke til det vi hadde trodd eller håpet på, så det var greit å komme seg ut, sier Støver til High North News.

Fredag ble det kjent at Sparebank1 Nord-Norge (SNN) har satt av 300 millioner kroner for å dekke opp mulige tap i sitt Russlandsengasjement.

Vil ikke kommentere

- Krisen i russisk økonomi har ført til store problemer for mange russiske banker. Dette berører også Sparebank 1 Nord-Norges virksomhet. Vi har i dag sendt melding til børsen om at vi gjør en tapsavsetning på 300 millioner kroner på vår eksponering i Russland, sa Sparebankens konsernsjef, Jan-Frode Janson.

Morten Støver, som er divisjonsdirektør for DNB i Nord-Norge ønsker overhodet ikke å kommentere det andre banker har gjort eller ikke gjort i forhold til Russland.

Ut i tide?

-Det jeg kan si er at vi så at vi ikke kom til å oppnå det vi hadde håpet på, og at vi fikk oppgjør uten store skader da vi trakk oss ut.

På spørsmål om hva som skapte problemene, eller som hindret måloppnåelsen, vil ikke Støver si noe annet enn at det er store kulturelle forskjeller mellom Russland og Norge, og at disse forskjellene gjør det vanskelig å drive effektivt.

Planlagt lenge

I april i fjor ble det meldt at DNB hadde solgt sin virksomhet i Russland til Asokerco Trading Limited, eid av Mikail Shishkhanov, som også var hovedaksjonær i B&N Bank.

-Dette var et salg som var planlagt i lang tid, over ett år, og vi fikk godkjenning og oppgjør i juli, sier Støver. Han understreker at det var rene kommersielle beslutninger som lå bak salget av DNB Russland.

Heleid bank

Morten Støver påpeker også det faktum at DNB kunne selge en oppegående og heleid bank, at det faktisk fantes et reelt salgsobjekt, og at salget ikke har påført DNB «signifikante tap».

Som det fremgår av Sparebank1 Nord-Norges børsmelding fredag, er denne bankens engasjement basert på ulike samarbeidsmodeller, det man gjerne kaller «joint ventures».

Avsatt- og tapt

Det er dermed grunn til å tro at det vil være noe vanskeligere for SNN å selge seg ut av sine posisjoner uten betydelige tap. Kommentatorer tror at den avsetningen som er gjort, på 300 millioner for å dekke eventuelle tap, reelt sett må anses som tapt.

 

 

Mikhail Shishkhanov eier Asokerco Trading Limited LLC - som kjøpte DnB ut av engasjementrene i Russland. Morten Støver (under) satt i styret i den DNB-eide banken.
Mikhail Shishkhanov eier Asokerco Trading Limited LLC - som kjøpte DnB ut av engasjementrene i Russland. Morten Støver (under) satt i styret i den DNB-eide banken.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: