Masterplanen skal være grunnlaget for prioriteringene innen havbruksforskningen, ressurs- og økosystemforskningen samt forskning som kan skape nye marine næringer. Målet er at forskningen bidrar til vekst innen de marine næringene.