I dag avgjøres skjebnen til Barents Observer

Barents Observer har ingen skrivende journalister i staben lengre. (Skjermdump)
Alle journalistene i avisa har sagt opp.

Alle journalistene i avisa har sagt opp. 

I dag ble det kjent at tidligere redaktør Thomas Nilsen, og journalist Atle Staalesen har startet opp en ny nettavis, The Independent Barents Observer. 

Det ble også kjent at Barent Observer-journalist Trude Pettersen har sagt opp sin stilling, og at hun i oppsigelsesperioden skal jobbe med oppgaver i Barentssekretariatet, hun skal ikke skrive for Barents Observer. 

- Vi vet ikke helt enda hva som nå vil skje med Barents Observer, sier konstituert direktør i Barentssekretariatet Laila Dalhaug. 

Barents Observer er eid av Barentssekretariatet, som igjen eies av de tre nordnorske fylkeskommunene. I morgen møtes styret i Barentssekretariatet, og på sakslisten står blant annet spørsmålet om avisa skal redigeres etter redaktørplakaten eller ikke. Et spørsmål som har vært stridens kjerne gjennom hele våren og sommeren. 

Nå må de i tillegg diskutere avisas videre liv. 

- Saken skal diskuteres i styret i morgen, og hvis de bestemmer seg for å drive videre så må det ansettes en redaktør og journalister som kan levere innhold, sier Dalhaug. 


Tags