I byen Tasiilaq på Grønland skyldes ett av fem dødsfall selvmord

I dokumentaren "Byen hvor børn forsvinder" kjemper to kvinner for å redde barn og unge i den lille og isolerte byen på Øst-Grønland. Moren Naasunnguaq starter en underskriftskampanje etter at hennes egen datter blir utsatt for det verste et barn kan oppleve. Og den danske læreren Rikke blir mer og mer frustrert over myndighetenes svikt av hennes elever. Foto: DR. Tilretteleggelse: Laurits Nansen. Gjengitt med tillatelse. 

I løpet av to år vært 18 selvmord, 29 selvmordsforsøk og 216 trusler om selvmord i Tasiilaq-området på Grønland.

Byen Tasiilaq sørøst på Grønland har cirka av 2000 innbyggere. Og her skyldes ett av fem dødsfall selvmord. Det kommer frem i den danske dokumentaren «Byen hvor børn forsvinder» som nylig ble sendt på den danske TV-kanalen DR.

Halvparten er overgrepsofre

Ifølge dokumentaren, har det i løpet av to år vært 18 selvmord, 29 selvmordsforsøk og 216 trusler om selvmord i Tasiilaq-området. Selvmordstanker knyttes ofte til ofre for seksuelle overgrep og dem er det mange av i Tasiilaq.

Nesten halvparten av befolkningen under 60 har blitt utsatt for seksuelt misbruk i oppveksten. Og i løpet av tre år har politiet registrert 193 seksualforbrytelser.

Arktis er sårbart

I fjor skrev High North News at selvmordstall blant innbyggerne i Arktis har steget dramatisk, til epideminivåer i den siste delen av det tjuende århundre og at det uten tvil er et av de største folkehelseproblemene i den arktiske verdenen.

- Selvmordsproblematikken blant urfolk må sees i sammenheng med historiske traumer slik som kolonisering, fornorskning og raske samfunnsmessige endringer, uttalte psykolog og forsker Anne Silviken den gangen. 

Hun jobber ved SANKS (Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus) og Senter for samisk helseforskning, UiT og leder et grenseoverskridende og tverrfaglig prosjekt som skal forsøke å forstå hvorfor unge samiske menn begår selvmord. Prosjektet er ennå i datainnsamlingsfasen og ingenting er publisert ennå. 

Lite forskning

Per i dag er det utført få studier eller forskning som kan vise årsakene til selvmord blant samene i både Sverige, Norge, Finland og Russland.

Silviken peker videre på mange elementer som til sammen gjør Arktis sårbar i sammenheng med selvmordsstatistikken:

- Som på Grønland, hvor mange kommer fra små bygder langt unna sykehus. Det er ikke lett å få fraktet en skadet person til sykehus, det er langt til hjelp. Det er et godt stykke fra Kautokeino og Karasjok for eksempel til sykehus i Hammerfest. I tillegg er det helt klart dårligere helsetilbud i nordområdene, og tilgangen til våpen i disse samfunnene er stor, sier forskeren.

Halvparten har bedt om hjelp

I den danske dokumentaren forteller folkeskolelærer Rikke Blegvad at cirka halvparten av elevene på byens barneskole har bedt om hjelp. Skolen plikter å varsle om alvorlige forhold rundt barn på skolen, men hun sier at det oppleves meningsløst, fordi det ikke skjer noe.

- Dette året har jeg sendt 109 rapporter. Jeg kan ikke se én sak der barnet har fått den hjelpen de trenger, sier hun i dokumentaren, der flere ofre for overgrep forteller hvordan de har blitt misbrukt men aldri har fått hjelp.

Feil i ni av ti saker

De skyhøye selvmordstallene på Grønland, skyldes blant annet et manglende fokus på psykisk helse. Myndighetene på Grønland undersøkte i 2016 arbeidet med psykisk helse i byen. De fant feil i 95,2 prosent av sakene. Saksbehandlerne hadde 520 saker fordelt på to medarbeidere og en leder.

Det har vært arrangert flere demonstrasjonstog for å kreve at politikerne gjør noe med de mange selvmordene. 

Marthe Lund Olsen, som er sosial- familie- og likestillingsminister på Grønland, sier i dokumentaren at det er innført flere tiltak som nå skal gjøre at barn og unge i Tasiilaq får hjelp.

Alvorlig

Jo høyere nord man kommer, desto høyere er selvmordsraten. Situasjonen i Arktisk beskrives blant forskere som alvorlig, særlig i enkelte områder på Grønland, i Canada og Alaska.

- Målet med prosjektet er å få bedre forståelse for hvorfor unge samiske menn tok sitt eget liv, og da med fokus på mer kontekstuelle faktorers betydning, slik som for eksempel arbeidspress i reindrift, belastninger som følge av minoritetstatus som dette med liten forståelse fra resten av majoritetssamfunnet.  Selvmord er et komplekst fenomen, som kan handle om alt fra et eksistensielt spørsmål i livet. Skal jeg være her, eller ikke. Til det andre ytterpunkt, en dødelig tilstand. Vi ønsker å finne ut mer om hvorfor noen samiske menn ente sitt liv i selvmord, uttalte Silviken til High North News i fjor.

Nøkkelord