Hva kan Nord-Norge gjøre for Norge?

Dette sentrale og betimelige spørsmål er stilt av statsminister Erna Solberg.
Dette sentrale og betimelige spørsmål er stilt av statsminister Erna Solberg.

Som medlem av fylkesrådet i Nordland og som tillitsvalgt i Høyre gjennom mange år er mitt utgangspunkt som følger:
Kunnskapen om hva landsdelen, og da særlig Nordland, bidrar med til landets økonomi, er ikke nødvendigvis viden kjent i det ganske land. Statsministeren vet det, det har jeg selv erfart gjennom hennes mange besøk hos oss i Nordland.

Vi vet også at Nordland har mange av svarene på hva landsdelen bidrar med og kan bidra med til landet vårt:

  • Nordland står for størsteparten av verdiskaping og eksport fra nord 
  • har størsteparten av landsdelens ingeniører og den teknologiske høyskolen 
  • har størsteparten av landsdelens oppdrettsnæring og er ledende i Norge på området 
  • Nordland er sentral i utviklingen av norsk sokkel i nord 
  • Utbyggingen av Aasta Hansteen, til 60 milliarder kroner rett utenfor Røst og Bodø, åpner helt nye muligheter 

For øvrig er det all grunn til å støtte opp om regjeringens innsats for næringslivet: redusert byråkrati, satsing på utvinning av mineraler og forenkling av prosessene for å komme i gang. Ikke minst gjelder dette investeringer i E6, E10 og jernbanen.

Skal Nord-Norge bidra til vekst for nasjonen, må Nordlands næringsliv, forskere og høyere utdanning være en sentral del av svaret.

For øvrig er det ikke noe nytt at en fylkesrådsleder i nord er kritisk til meldinger fra regjeringer. Fra Høyres side har vi ett fokus: Hvordan folk og næringsliv i nord best mulig kan utnytte mulighetene til å skape verdier for landet.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: