Husebekk i ekspertgruppe for nordområdene

Anne Husebekk, rektor ved UIT Norges Arktiske Universitet, gleder seg til å ta fatt på vervet hun har fått av statsminister Erna Solberg (Foto: UiT)

Universitetsrektor Anne Husebekk er utnevnt som norges representant i nordisk ekspertgruppe for vekst i nordområdene. 

Ekspertgruppen opprettes fordi statsminister Erna Solberg og kollegene hennes i Sverige og Finland ønsker å kartlegge mulighetene for økt samarbeid om næringsutvikling mellom landene i nordområdene. 

Skal identifisere muligheter

Helt konkret skal gruppen finne nye temaområder som gir merverdi i samarbeidet mellom Norge, Finland og Sverige. Utredningsarbeidet er ventet å være ferdig i løpet av året, og skal vektlegge prosjekter som er praktiske og gjennomførbare.  

Hovedformålet med gruppens arbeid er at de skal finne muligheter for bærekraftig økonomisk vekst. Anbefalingene de etter hvert skal komme med kan være tiltak i både offentlig og privat sektor.

- Hele ideen er basert på en styrket næringsutvikling i nord, og ettersom ekspertgruppen er sammensatt av personer som har bakgrunn fra næringsliv, politikk og akademia, er det innenfor dette triangelet vi håper å tenke både konstruktivt og nytt, sier Anne Husebekk på telefon.

I tillegg til Husebekk, som er rektor ved UiT Norges arktiske Universitet, vil gruppen bestå av Risto E. J. Penttilä som er administrerende direktør i det finske sentralhandelskammeret, og Magdalena Andersson som er landshøvding i Västerbotten.

Husebekk forteller at de tre medlemmene i all hovedsak vil ha kontakt via telefon- og videomøter, og at de først i juni treffes de på ordentlig, på et møte som er lagt til Stockholm.

Når vi spør om det allerede nå er ulike temaområder som peker seg ut som aktuelle nevner hun alt fra grønt næringsliv til naturressurser og gruvedrift.

 

Kunnskapsbasert næringsutvikling

- De tre landene har nokså ulike næringsliv, og litt av vår oppgave blir å se på hvordan vi kan styrke det felles initiativet. 

Husebekk tror også næringsutvikling rundt akademia vil bli diskutert, og at møtet mellom nye og tradisjonelle næringer blir noe av det gruppen skal se nærmere på.

- Jeg er glad for at rektor ved UiT Norges Arktiske Universitet Anne Husebekk har sagt ja til å påta seg å være den norsk representanten i denne gruppen. Jeg er trygg på at hun på en god måte vil bidra til gruppens helhetlige arbeid, og særlig hva gjelder spørsmål om kunnskapsbasert næringsutvikling, sier Solberg i en pressemelding.

Statsministeren mener Norge, Sverige og Finland har felles interesser i styrket næringsutvikling i nord.

- Dette er en viktig prioritering i nordområdepolitikken og et satsingsområde for min regjering. Samarbeidet med våre nordiske naboer i nord står her sentralt, og sammen med statsministrene Jyrki Katainen og Fredrik Reinfeldt ønsker jeg å styrke dette samarbeidet ytterligere, sier hun.

 

Mye kan gjøres bedre

Til tross for at ekspertgruppen vil bestå av bare tre medlemmer, vil det ifølge Husebekk på ingen måte være slik at det «bare» er de som skal bidra:

- Alle skal vi spille på de medarbeiderne og ressursene vi har rundt oss, sier hun.

Selv om Husebekk i kraft av jobben som rektor for UiT Norges Arktiske Universitet har en sterk tilknytning til akademia i Tromsø, tenker hun at det i forbindelse med ekspertgruppens arbeid er naturlig å samarbeide med både med Nordland, Troms og Finnmark.

- Jeg ser fram til å følge gruppens arbeid og få deres tilrådinger. Jeg tror mye kan gjøres enda bedre og imøteser også forslag til tiltak og prioriteringer som ikke er avhengig av økte offentlige avgifter, sier statsminister Erna Solberg.

Tags