Hurtigruten vurderer rettslige skritt

Hurtigruten står i konflikt med flere havner langs kysten. Foto: Linda Storholm

Hurtigruten skal betale havneavgift for tjenestene de får levert i havnene, men ikke mer, uttaler kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten. Nå kan konflikten havne i retten.

Hurtigruten har i lengre tid stått i konflikt med flere havner langs kysten. Selskapet hevder at mange havner ikke bruker den nye havneloven riktig eller mangler tilstrekkelig kunnskap om loven. Det har ført til at selskapet har fått en stor økning i havnerelatert kostnader. 

Nå har hurtigruten gått gjennom dokumentasjon fra havnene, og mener å få bekreftet sine antagelser om at selskapet er over- eller feilfakturert, og at flere havner har brukt Havneloven på en måte som ikke er i tråd med lovens intensjoner i følge en pressemelding fra selskapet. Nå vurderes rettslige skritt. 

- Hurtigruten skal betale for tjenestene vi får levert i havnene, men skal heller ikke betale mer. Vi vurderer nå hvordan vi tar dette videre, herunder rettslige skritt mot enkelthavner dersom det ikke lykkes selskapet å komme til enighet med disse på annen måte, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten. 

 

Motsatt effekt

I perioden 2010 til 2013 har Hurtigrutens havneutgifter økt med 25 prosent, fra 73 millioner kroner til 92 millioner kroner. Det er en helt annen effekt enn hensikten var da loven ble innført i 2010, nemlig å sikre brukerne billigere og mer effektive havnetjenester. 

I januar ba selskapet flere havner om å få innsyn i faktureringsgrunnlaget for havnetjenestene. Selskapet ba de havnene de ikke har avtale med om å få vilkår som reflekterer at Hurtigruten opererer rutegående fartøyer, i tråd med Havneloven. Det ble samtidig innført en midlertidig betalingsstopp i påvente av at selskapet fikk inn den nødvendige informasjonen. 

 

Penger til gode?

Betalingsstoppen er nå opphevet inntil videre for å ikke påføre havnene økonomisk usikkerhet. Mange av havnene henter mer enn halvparten av inntektene sine fra Hurtigrutens anløp. Men Hurtigruten betaler "under protest", altså med forbehold om at det lages en avtale om kjøp av havnetjenester og at Hurtigruten fortsatt bestrider bruken av Havneloven i forhold til avgifter og avgiftsnivå. 

Nå vil hurtigruten innlede forhandlinger med flere av havnene for vilkårene rundt anløp i 2014 og for framtiden. Det skjer samtidig som at flere havner har sagt at de vil ha en gjennomgang av avgiftene sine. 

- Vi er av den klare oppfatning at selskapet har betydelige beløp til gode hos flere havner etter flere år med feilfakturering og overfakturering. Disse havnene vil bli underrettet om hvordan vi tar denne saken videre, sier kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten.

Tags