Huitfeldt til frigjøringsjubileet

Frigjøringen av Finnmark skal markeres.

Anniken Huitfeldt, leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, deltar på Finnmark fylkeskommunes historiekonferanse i Kirkenes 22. -24. oktober, skriver Finnmarken. 

- Frigjøringen av Finnmark i 1944 var ikke bare en viktig hendelse i norsk historie, men også i europeisk sammenheng,  sier Anniken Huitfeldt. 

- Den røde armé gikk inn i Norge og frigjorde Finnmark i 1944. Men til forskjell fra de andre landene russerne gikk inn i under 2. verdenskrig, trakk styrkene seg ut etterpå. Dermed blir Norges markering av krigens slutt en helt annen enn ute i Europa, fremholder Huitfeldt. 

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: