Huitfeldt til Bodø for å diskutere Russland

Forholdet mellom Russland og Vesten står på agendaen når leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Anniken Huitfeldt (Ap), kommer til Bodø i april.

Forholdet mellom Russland og Vesten står på agendaen når leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Anniken Huitfeldt (Ap), kommer til Bodø i april.

Til Bodø kommer også sekretariatsleder Pia Svendsgaard i Barentssekretariatet i Kirkenes, og førsteamanuensis Bjørn Olav Knutsen ved Forsvarets forskningsinstitutt. Sistnevnte er også tilknyttet Universitetet i Nordland (UIN).

Anledningen er et demokratiseminar i regi av universitetets Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV). Tema for dagsseminaret er «Ny kald krig? Utfordringer for norsk nordområdepolitikk?»

Seminaret arrangeres 9.april, og er det tredje i rekken av demokratiseminar som FSV står bak.

Denne gangen rettes søkelyset mot et av de alvorligste temaene som har kommet på den internasjonale dagsorden det siste året, skriver FSV i invitasjonen til seminaret.

Siden Russland annekterte Krimhalvøya for 1 år siden har forholdet mellom Vesten og Russland blitt stadig kjøligere. Det har allerede fått store konsekvenser økonomisk, politisk og militært. Hvilke konsekvenser får denne utviklingen for Norge og i nordområdene spesielt, spør arrangørene.

Tags