Debattinnlegg: Høyres studenter ønsker ikke å utestenge alle russiske fiskebåter

Russisk tråler, Nord tral, til kai ved Kimek, Kirkenes

Den russiske fisketråleren Nord tral til kai i Kirkenes, Øst-Finnmark, like ved Kimek sitt verftsområde. (Foto: Astri Edvardsen)

Dette er et debattinnlegg skrevet av eksterne bidragsytere. Alle meninger og oppfatninger er forfatterens egne.

Sist helg ble Høyres studenters landsmøte avholdt, og blant de mange viktige sakene som ble diskutert, var spørsmålet om russiske trålere fortsatt skulle få tilgang til norske havner. Etter grundige drøftelser vedtok landsmøtet å opprettholde denne tilgangen.

Dette vedtaket, som kan virke kontroversielt i lys av dagens geopolitiske situasjon, er begrunnet med hensyn til sikkerhet og stabilitet i våre farvann.

Den 8. mai 2022 ble det innført et havneforbud som forbød russiske fartøy adgang til norske havner. En slik beslutning ville kunne skade det bilaterale samarbeidet med Russland på flere fronter.

Sanksjonspakken mot Russland i kjølvannet av Ukraina-invasjonen den 24. februar, som Norge har sluttet seg til, markerer en historisk omfattende handling.

Et omdiskutert unntak

Selv om havneforbudet ble implementert, har norske myndigheter valgt å opprettholde unntaket som tillater russiske fiskebåter å fortsette å bruke norske havner.
 

Realpolitikk fremfor symbolpolitikk

Dette unntaket har fått kritikk fra ulike hold, inkludert ukrainske myndigheter og norske medier. Adresseavisen har beskrevet regjeringens valg som "skuffende defensivt", spesielt med tanke på fiskebåter eid av russiske oligarker.

Fordeler

Oslo Høyres studenter fremhever betydningen av realpolitikk fremfor symbolpolitikk.

Ved å tillate russiske trålere, kan norske myndigheter opprettholde kontroll og overvåkning av fiskeriaktivitetene i norske farvann. Det handler om å tenke strategisk og ansvarlig.

Mange russiske fiskebåter, delvis bygd i Norge og andre steder, er avhengige av tilgang til norske havner.

Å nekte dem denne tilgangen vil ikke bare ramme den russiske fiskeflåten, men også destabilisere leveranser til norske fiskeforedlingsbedrifter langs kysten. Dette kan ha negative konsekvenser for norsk økonomi på lang sikt.

Les også (teksten fortsetter):

Opprettholde samarbeidet i nord

Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet er en viktig del av samarbeidet mellom landene i Barentsregionen. Dette samarbeidet er avgjørende for en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene i området.

Ved å tillate russiske trålere under strenge kontroller, kan Norge bidra til å opprettholde stabilitet og samarbeid i regionen.

Langsiktige perspektiver

Høyres studenter mener at ved å opprettholde dette samarbeidet viser Norge ansvar og modenhet. Beslutningen om å tillate russiske trålere adgang til norske havner handler ikke bare om dagens spenninger, men om å sikre fremtidig sikkerhet og stabilitet.

Det er viktig å balansere nasjonal sikkerhet med internasjonale forpliktelser.

Å tillate russiske trålere adgang til norske havner er en strategisk og nødvendig beslutning for Norges sikkerhet og fremtidige stabilitet.

Det er en pragmatisk tilnærming til komplekse sikkerhetspolitiske utfordringer. Ved å opprettholde denne tilgangen, kan Norge bidra til å opprettholde ro og samarbeid i våre nordlige farvann.

Les også:

Nøkkelord