Høyrepolitikerne i Harstad og Finnmark kniver om såkornfondet

- Vi må tørre å satse på Finnmark, selv om det ikke nødvendigvis er den mest opplagte ideen, sier Finnmark Høyres Raymond Robertsen. (Foto: Jørn Losvar/Finnmark fylkeskommune)
Harstad eller Finnmark? Drakampen om hvor det nye nasjonale såkornfondet skal lokaliseres er allerede i gang.

Harstad eller Finnmark? Drakampen om hvor det nye nasjonale såkornfondet skal lokaliseres er allerede i gang. 

- Det nye nasjonale såkornfondet bør legges til Finnmark, mener Raymond Robertsen i Finnmark Høyre.

- Finnmark ligger i hjertet av nordområdene, og med våre internasjonale koblinger mot særlig Finland og Russland vil vi også kunne øke handelen ut av landet, sier han - i en pressemelding sendt ut fra Høyre's kontor i Nord-Norge.

Kontoret, som er lokalisert i Tromsø, er fylkessekretariat for Nordland, Troms og Finnmark.

- Harstad er midt i Nord-Norge

Høyres ordførerkandidat i Harstad, på sin side, mener det er på tide at regjeringen bryter det tradisjonelle mønsteret med at det enten er Tromsø eller Bodø som får slike statlige oppgaver:

- Harstad er midt i Nord-Norge og kan på en utmerket måte løse denne oppgaven på landsdelens vegne, sier Eriksen til Harstad Tidende.

For få dager siden offentliggjorde regjeringen at det skal opprettes to nye landsdekkende såkornfond.

Det ene skal forvaltes fra Bergen, og det andre fra Nord-Norge. 

Staten skal bidra med 150 millioner kroner i investeringskapital i hvert av de to fondene, og private investorer må bidra med et tilsvarende beløp slik at hvert fond blir på minst 300 millioner kroner. 

Fondet skal investere i unge, innovative bedrifter som har internasjonalt vekstpotensial. 
 

- Må tørre å satse på Finnmark

Hvor fondet skal forvaltes fra er, blant annet, opp til Innovasjon Norge. I første omgang skal det gjennom en åpen konkurranse velges forvaltere av fondet. Det er ventet å ta om lag ett år før fondene er klare til å begynne å investere. 

- Innovasjon Norge i Finnmark må kjenne sin besøkelsestid. Vi må tørre å satse på Finnmark, selv om det ikke nødvendigvis er den mest opplagte ideen, sier Finnmark Høyres Raymond Robertsen.

- Dette er en kjempesatsing fra regjeringen og et veldig viktig nordområdetiltak. Nå gir regjeringen friske penger til blant annet gode nordnorske ideer, sier Raymond Robertsen.

Han mener det er naturlig å legge fondets forvaltning til landets nordligste fylke.

- Vi har flere inkubatormiljøer der en slik tilknytning vil være mulig. I tillegg vil ringvirkningene kunne gå langt ut over fylkets grenser. Finnmark ligger i hjertet av nordområdene og med våre internasjonale koblinger mot særlig Finland og Russland vil vi også kunne øke handelen ut av landet, sier han.


Nye arbeidsplasser 

Selv om fondet i utgangspunktet er nasjonalt mener Robertsen midlene vil komme hele den nordnorske landsdelen til gode.

- Det nye nordnorske fondet vil bidra til å få gode ideer omsatt fra tegnebrettet til praksis, mener Robertsen.

- Et landsdekkende såkornfond som skal forvaltes fra Nord-Norge vil kunne bidra til å løfte nordnorsk næringsliv og i særdeleshet unge, innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial. Dette er en tydeliggjøring av en offensiv nordområdepolitikk for framtiden, sier han.

Selv om det tidligere har vært blandede erfaringer med såkornfond, tror Robertsen at det å legge et slikt fond til Finnmark også kan bety nye arbeidsplasser:

- Tidligere investeringer i tilsvarende fond har bidratt til opprettelsen av svært mange arbeidsplasser, selv om ikke alle målsetningene har blitt oppfylt. Med dette fondet får vi nye tilførsler av risikovillig kapital, som i dag mangler mange steder. Erfaringene fra tidligere fond vil være svært nyttig lærdom for å plukke ut de rette prosjektene, sier han.

 

 

 

 

Tags