Høyre går ut av fylkesrådet i Nordland

Høyre gikk i dag ut av Fylkesrådet i Nordland. F.v. fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Grete Bang, tidligere fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen, fylkesråd for samferdsel Hild Marit Olsen, fylkesrådsleder Tomas Norvoll og tidligere fylkesråd for utdanning Oddleiv Olafsen. (Foto: Nordland fylkeskommune)