Høyesterett: Snøkrabben er en norsk ressurs

Norge har råderetten over snøkrabbene i Svalbardsonen, og kan sende bort fartøy frea EU-land som fisker der, slår norsk Høyesterett fast. (Foto: Havforskningsinstituttet).
Norge har råderetten over snøkrabbene i Svalbardsonen, og kan sende bort fartøy frea EU-land som fisker der, slår norsk Høyesterett fast. (Foto: Havforskningsinstituttet).

Norge er i sin fulle rett til å nekte EU-landene å fiske snøkrabbe i vernesonen rundt Svalbard. Det har norsk Høyesterett nå slått fast.

Det er NRK som melder om dommen fra Høyesterett i dag. Det latviske rederiet SIA North Star har dermed tapt saken mot norske myndigheter, etter at de ble stoppet under fiske etter snøkrabbe i vernesonen for omkring to år siden.

Båten viste da til en fiskerilisens fra EU, en lisens norske myndigheter har bestridt gyldigheten av. I Øst-Finnmark tingrett ble skipper og rederi ble ilagt bøter og inndragninger for 1,3 millioner kroner, en dom som ble stadfestet i lagmannsretten etter at rederiet anket dommen.

Arrestasjonen av den latviske båten med EU-lisens har ført til strid mellom Norge og EU om rettighetene til fiske i Svalbardsonen, og det er mer enn snøkrabbe striden egentlig handler om.

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg var blant dem som frontet Norges standpunkt overfor EU.

Viktigere enn krabben er kanskje retten til å forvalte det som er på og under havbunnen, ressurser som olje, gass og mineraler.

– Andre land kan se snøkrabbespørsmålet i sammenheng med olje og gass. Dermed kan det bli større spenning og større strid om havområdene rundt Svalbard, sa professor Geir Ulfstein til NRK i fjor.

 

Nøkkelord