Holder kulturnæringskonferanse

26.-27. mai er det kulturnæringskonferanse i Tromsø.

Det er kulturministeren og næringsministeren som sammen inviterer til konferanse. Konferansen skal belyse ulike sider ved kulturnæringenes virksomhet og gi faglig innsikt og interessante eksempler på ulike veier mot levedyktige kulturnæringer.

Både forskere, kulturnæringsaktører, private og offentlige aktører vil holde innlegg under overskriftene:

Finansiering -privat og offentlig

Kulturnæringene, reiseliv og andre næringer

Kunstner, gründer og entreprenør

Kulturnæringer i internasjonale markeder

Tags