Holder folkemøter i arbeidet med ny kvoteordning

Fiskeriminister Per Sandberg vil ha innspill fra folk i arbeidet med nytt kvotesystem. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)
Regjeringen har begynt arbeidet med nytt fiskekvotesystem, nå vil de ha innspill til arbeidet. 

Regjeringen har begynt arbeidet med nytt fiskekvotesystem, nå vil de ha innspill til arbeidet. 

Det første av flere folkemøter holdes i Svolvær 13. juni: 

- I løpet av sommeren skal vi ha flere folkemøter om arbeidet med det nye kvotesystemet. Vi starter i Svolvær, i fiskerifylket Nordland. Lofoten er det stedet hvor kystfiskeflåten kan fiske langreist torsk på en kortreist måte. Jeg håper mange har mulighet til å komme, og ser fram til å få gode innspill, sier fiskeriminister Per Sandberg. 

Kvotesystemet som regulerer hvem som kan fiske hva, med hvilke båter og med hvilket fiskeredskap, er et innfløkt system. Fiskeri- og næringsdepartementet beskriver det som svært komplekst, lite fleksibelt og modent for endringer. Arbeidet som nå er startet med å lage nytt kvotesystem skal munne ut i en stortingsmelding, som er planlagt ferdig våren 2019. 

Fiskeriminister Sandberg sier at ambisjonen hans er å få på plass et system som både er enklere, mer fleksibelt, og som gir bedre grunnlag for forvaltningen og verdiskapingen av fisken vår. 

- Vi ønsker at alle som er berørt skal ha mulighet til å si sin mening om hvordan framtidens kvotesystem bør se ut, sier Sandberg. 

Folkemøtene vil starte med en kort innledning, før det åpnes for debatt. Det skal holdes folkemøter i Svolvær, Alta og Ålesund. 

Tags