- Høgskolefusjonene ikke endelig avklart

Stortinget behandler sammenslåingene 11. juni.

Hva som blir Høgskolen i Narviks endelige skjebne, er ikke avgjort, skriver Fremover.

Det understreket Ap-politikerne Dag Terje Andersen, Tone Sønsterud og Sverre Myrli da de var på besøk på høgskolen i går.  De legger heller ikke skjul på at de finner det en smule spesielt når det i stortingsmeldingen om høyere utdanning - under kapittelet «styrking i nord» - står at regjeringen er kommet til at Universitetet i Tromsø (UiT) Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik slås sammen til en institusjon. 

Stortingsrepresentantene minnet om at meldingen må endelig behandles av Stortinget: 
- Det skjer etter planen 11. juni, og inntil da kan ikke ministeren konkludere med noe som helst om sammenslåinger, sier de til Fremover.

Nøkkelord