- Høgskolefusjonene ikke endelig avklart

Stortinget behandler sammenslåingene 11. juni.

Hva som blir Høgskolen i Narviks endelige skjebne, er ikke avgjort, skriver Fremover.

Det understreket Ap-politikerne Dag Terje Andersen, Tone Sønsterud og Sverre Myrli da de var på besøk på høgskolen i går.  De legger heller ikke skjul på at de finner det en smule spesielt når det i stortingsmeldingen om høyere utdanning - under kapittelet «styrking i nord» - står at regjeringen er kommet til at Universitetet i Tromsø (UiT) Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik slås sammen til en institusjon. 

Stortingsrepresentantene minnet om at meldingen må endelig behandles av Stortinget: 
- Det skjer etter planen 11. juni, og inntil da kan ikke ministeren konkludere med noe som helst om sammenslåinger, sier de til Fremover.

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: