Historisk lav ledighet i nord

Arbeidsledigheten i Tromsø (bildet) er nede på 1,4 prosent, og det samme er ledigheten i Bodø. På landsbasis er snittledigheten på 2,3 prosent, ifølge novembertallene fra NAV. (Foto: Mark Ledingham)
Arbeidsledigheten i Nordland, Troms og Finnmark er lavere enn på flere tiår, viser ferske tall fra NAV.

Arbeidsledigheten i Nordland, Troms og Finnmark er lavere enn på flere tiår, viser ferske tall fra NAV.

Ikke siden nittitallet har arbeidsledigheten i Nordland vært så lav som den er i dag, og i Troms må man helt tilbake til november 1961 for å finne lavere ledighetstall enn dagens.

Og i Finnmark? Der er det nå svært gode muligheter for arbeidsledige å få seg jobb:

- Vi må mange år tilbake i tid for å finne tilsvarende lave ledighetstall, noe som betyr at den gode utviklingen vi så i ledighetstallene for august og september fortsetter, sier NAV Finnmarks fungerende kommunikasjonsrådgiver Eva-Lill J. Margit i en kommentar. 


Mange ledige jobber i Finnmark

I utgangen av november er det registrert 1057 helt ledige personer i Finnmark. Det er 141 færre enn på samme tid i fjor, og tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Hovedtyngden av de ledige jobbene i Finnmark er innenfor helse, pleie og omsorg, undervisning, butikk, serviceyrker og reiseliv.

Jobbmulighetene er fortsatt størst for de som har høyere utdanning, men ifølge NAV Finnmark er det også rom for de uten utdanning, da mange arbeidsgivere både tilrettelegger for kurs og opplæring, samt at de er villige til å ta inn folk på praksis.

Ser vi på tallene på landsbasis er snittledigheten på på 2,3 prosent, og er nå på samme nivå som før oljebremsen.  Sammenlignet med i fjor er det også langt færre bedrifter som varsler om oppsigelser og permitteringer,


Færre unge ledige

Skuer vi til Troms igjen er ledigheten i de største byene nå nede på 1,4 prosent (Tromsø) og 1,6 prosent (Harstad).

Den største nedgangen i antall ledige i fylket er blant de unge voksne:

– Vårt målrettede arbeid med å få ungdom over i utdanning og arbeid virker. Personer under 30 år skal innen åtte ukers ledighet få tilbud om arbeid, utdanning eller annen hensiktsmessig aktivitet. Men uavhengig av alder, er det for mange langtidsledige. Vi kommer til å følge denne gruppen nøye for å forsøke å korte ned ledighetstiden, sier fylkesdirektør Grete Kristoffersen i NAV Troms.  


Mest positive til flytting


I Nordland konstateres det en økt sysselsetting innen de fleste bransjer, og der fortsetter antall langtidsledige å gå ned.

- Denne nedgangen viser at det fremdeles er gode jobbmuligheter for de ledige i arbeidsmarkedet i Nordland, sier NAV Nordlands fylkesdirektør Cathrine Stavnes.

Ser vi på tallene for helt ledige permitterte, ligger de i utgangen av november på 305 personer, noe som er en svak økning sammenlignet med samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

NAV har, foruten de månedlige ledighetsstatistikkene, også nylig gjennomført en analyse som handler om jobb og villigheten til å flytte på seg for å komme i arbeid. I denne kommer det fram at personer i Nord-Norge er mest positiv til flytting, og at det også er nordlendinger som flytter mest for å få jobb. Dette, mener NAV, kan henge sammen med at det er større avstander i nord og at innbyggerne her er vant til å reise langt i forbindelse med jobb.


Kommunikasjonsrådgiver Eva-Lill J. Margit i NAV Finnmark.
Kommunikasjonsrådgiver Eva-Lill J. Margit i NAV Finnmark.

Nøkkelord