Historisk god måned for eksport av skrei

Fiskebåter på vei til kai på Myre i Vesterålen. (Arkivfoto: Sjømat Norge / Thor Nielsen). 

– Til tross for lavere kvoter sammenlignet med i fjor, var det rekordhøy eksportverdi for både torsk og skrei i en februar måned, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd. 

For torsk ble februar en historisk god eksportmåned målt i verdi. Det melder Norges sjømatråd. 

– Til tross for lavere kvoter sammenlignet med i fjor, var det rekordhøy eksportverdi for både torsk og skrei i en februar måned, sier administrerende direktør Christian Chramer i Norges sjømatråd. 

– Hele 31 prosent av eksportverdien av fersk villfanget torsk var skrei. Dette er en langt høyere andel enn tidligere år og vitner om både god kvalitet på fangsten og stor etterspørsel i markedene, legger Chramer til. 

Sjømatrådets utsending til Spania, Tore Holvik, melder også om en økende etterspørsel etter skrei i Spania, med flere supermarkeder som selger skrei enn i fjor.

– Det er derfor ekstra gledelig å se at tilførselen fortsetter å øke i februar, selv med den betydelige kvotenedgangen, sier han. 

Historisk god februar for kvalitetsmerket skrei

  • Norge eksporterte 1 906 tonn skrei til en verdi av 129 millioner kroner i februar
  • Verdien økte med 31 millioner kroner, eller 31 prosent, sammenlignet med februar i fjor
  • Det er en vekst i volum på 40 prosent
  • Danmark, Spania og Sverige var de største markedene for skrei i februar
  • Det var rekordhøy eksportverdi for skrei i en enkeltmåned, 21 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i mars 2023.
  • Hele 31 prosent av eksporten av fersk villtorsk i februar var kvalitetsmerket skrei, noe som er den høyeste andelen noensinne.

Kilde: Norges sjømatråd

Tre år på rad med verdivekst

Totalt eksporterte Norge sjømat for 13,3 milliarder kroner i februar. Det er en økning på 339 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

Sjømatrådet trekker fram at verdien på den norske sjømateksporten har nå økt hver eneste måned i tre år, noe som aldri har skjedd før. 

–Til tross for at det i denne perioden har vært koronapandemi, krigsutbrudd i Europa og svekket økonomi, har den norske sjømaten opplevd god etterspørsel i sjømatmarkedet. I tillegg har kombinasjonen av en høy global prisvekst og en svak norsk krone bidratt til den tre år lange verdiveksten, forklarer Chramer.

Han presiserer imidlertid at Norge eksporterer lavere volum til høyere verdier.

Nøkkelord