Historisk avtale mellom Sør-Varanger og Harbin i Kina

Ordfører Rune Rafelsen i Sør-Varanger og hans kollega i Harbin, Wang Yanmin, signerte avtalen torsdag denne uken.
Sør-Varanger kommune og Harbin kommune i i Kina har inngått en historisk samarbeidsavtale.


Sør-Varanger kommune og Harbin kommune i i Kina har inngått en historisk samarbeidsavtale.

Ordfører Rune Rafelsen i Sør-Varanger og hans kollega i Harbin, Wang Yanmin, signerte avtalen torsdag denne uken.

Bare begynnelsen

- Historisk og viktig, sier Rafaelsen i en pressemelding, og understreker at dette bare er starten på et samarbeid som kan komme til å bety mye for Sør-Varanger og Kirkenes fremover.

Rafaelsen har arbeidet for å få i stand denne avtalen i et års tid, og han poengterer at relasjonsbygging over landegrensene på denne måten er tidkrevende, men nyttig.

Samarbeidsavtalen bidrar til utvikling av prosjekter og aktiviteter som er relevante for begge parter, da spesielt turisme, landbruk, handel, kultur og aktuelle industriprosjekter.

Vil bli søsterbyer

Avtalen er starten på et langsiktig samarbeid, der positive resultater og vil bidra til å løfte satsningen ytterligere. Målet er at Kirkenes og Harbin blir søsterbyer, heter det i pressemeldingen.

Kenneth Stålsett, som er daglig leder i Sør-Varanger Utvikling, ser store muligheter i avtalen. Basert på møtene i Kina er det allerede dialog med aktører for å videreutvikle turistsatsningen som gjøres i Sør-Varanger.

Turisme og kommunikasjon

- Avtalen vil bidra til å styrke det gode arbeidet våre lokale og regionale aktører gjør, og legger til rette for videre utvikling av vår lokale turistindustri, sier Stålsett, og fremhever at avtalen vil komme mange aktører til gode.

- Kineserne er klare på at vi kan spille på ulike fortrinn og ressurser, og samarbeide regionalt for enda større aktivitet. Slik kan vi tilrettelegge for at turistene bruker hele vår region, sier han.

Både Rafaelsen og Stålsett mener at videreutviklingen av avtalen vil være positiv for både jernbaneprosjektet og fiberkabelarbeidet som pågår.
 

Nøkkelord