The High North Tour 2021: I Pasvik møtes norske og russiske forskere

Snorre Hagen er forskningssjef på Svanhovd i Pasvik. (Video: Arne O. Holm)

Pasvik: – Russlandssamarbeidet er en av bærebjelkene i vår forskning. Det sier Snorre Hagen, forskningssjef ved Svanhovd forskningsstasjon. Vinterstid, når Pasvikelva er frossen, kan han spasere ut av laboratoriet sitt og over til Russland på noen minutter.

I tillegg til nærheten til Russland, er Pasvik i seg selv et helt særegent geografisk område for forskning på miljø- og natur.

Og som om ikke det er nok, så ligger den russiske gruvebyen Nikel bare noen kilometer øst for forskningsstasjonen på Svanhovd. Ingen annen russisk by ligger nærmere Norge enn Nikel, med en nikkelproduksjon som i årtier har sendt giftskyer over grensa til Norge.

Stenger nikkelverket i Russland

Nå er det bestemt at fabrikken skal flyttes. For Svanhovd betyr det nye forskningsmuligheter.

The High North Tour 2021: Pasvik.
The High North Tour 2021 er her: Pasvik. (Illustrasjon: Iris Ørnhaug/Nord universitet)
The High North Tour 2021 er her: Pasvik. (Illustrasjon: Iris Ørnhaug/Nord universitet)

– Det gir oss helt nye muligheter. Vi starter på det vi kan kalle år null. Vi har mye referansedata fra perioden hvor nikkelproduksjonen har vært i gang. Nå kan vi for eksempel se på hvor fort naturen og økosystemet hente seg inn igjen etter nedleggelsen, sier Snorre Hagen.

NIBIOss avdeling på Svanhovd er også et genuint eksempel på det som kalles folk-til-folk-samarbeid mellom Russland og Norge. Forskerne fra de to landene sitter bokstavelig talt i samme båt i Pasvikelva på sine forskningstokt. Grenseavtalen mellom Norge og Russland åpner for en utstrakt grensekryssing i de nesten endeløse skogene på norsk og russisk side.

– Vi har mulighet til veldig tett kontakt med russiske forskere, utveksling av forskere og kompetanseoverføring, sier forskningssjef Snorre Hagen.

Se hele intervjuet med Snorre Hagen her.

Følg The High North Tour 2021:

Nøkkelord