Helt unikt beredskapslab åpnet i Bodø

Den ferske justis- og beredskapsministeren Tor Mikkal Wara (midten) fikk æren av å åpne Nordlab i Bodø. Nærmest Wara (t.h.) står dagens hovedperson, professor Odd Jarl Borch, og (t.v.) direktør Anita Eriksen ved Nord universitet. Ytterst til venstre, dekan Erlend Bullvåg, og ytterst til høyre; Hege Christin Stenhammer Rådgiver ved Handelshøgskolen, Nord universitet. (Foto: Arne F. Finne).
Nordlab åpnet i Bodø. - Godt å se at vi fyller en plass gjennom å bidra til å bygge kompetanse i beredskapsapparatet, sier Odd Jarl Borch.


- Det er godt å se at vi fyller en plass gjennom å bidra til å bygge kompetanse i beredskapsapparatet.

Det sier professor Odd Jarl Borch etter den høytidelige åpningen av beredskapslaboratoriet Nordlab ved Nord universitet.

Det var den ferske justis- og beredskapsministeren, Tor Mikkel Wara (FrP), som sto for selve åpningen, men det var utvilsomt mest Odd Jarl Borch sin store dag.

Kriseledelse og beredskap

- Laboratoriet, som har svært realistiske simulatorer, moderne kommunikasjonsmuligheter og topp utstyr ellers, skal først og fremst brukes til utdanning av våre studenter i kriseledelse og beredskap, forteller Borch.

- I tillegg tror vi jo at næringslivet skal kunne ha nytte av å øve sine beredskaps- og krisestaber. De kan også få muligheter til å øve og trene her på større og vanskelige operasjoner f. eks. til havs.

Sjø, land og luft

Nordlab er bygget for å kunne øve både på sjø, land og i luft, og det kan legges inn nærmest alle mulige vanskelighetsgrader for forskjellige typer personell.

- Både sivile og militære, private og offentlige instanser, vil kunne ha nytte av å øve i laboratoriet, understreker Odd Jarl Borch.

Tor Mikkel Wara understreket viktigheten av å øve innenfor nærmest ethvert yrke.

Alle må øve

- Justisministeren og statsministeren må også øve, og jeg tror er veldig viktig at den kunnskapen som dere har opparbeidet her, og som dere fortsetter å bygge på, blir andre til del – også det private.

Det er jo et paradoks i seg selv dette, hvordan man skal kunne øve på det uventede, på en krise. Men det kan man altså gjøre, sa Wara, og lovpriste samarbeidet mellom private og offentlige instanser for byggingen av Nordlab.

Dele med hele verden

- Det er utrolig viktig at vi har fått dette laboratoriet i kriseberedskap – et laboratorium jeg tror er unikt i verden – i alle fall så avansert som dette. Og det er også meningen at det skal deles med resten av verden, understreket beredskapsministeren før han, med god hjelp, klippet snoren som markerte åpningen av beredskapslaboratoriet Nordlab.

Sjefen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge, Bent-Ove Jamtli, er spent på hvordan HRS kan gjøre seg nytte av laboratoriet. I utgangspunktet skal det kunne gjøre øvelser og trening lettere tilgjengelig og ikke minst mye billigere enn fysiske live-øvelser.

Et viktig tilskudd

Det åpner muligheter som vi ikke helt ser det totale omfanget av i dag, men det blir helt sikkert et viktig tilskudd, sier Jamtli til High North News.

- Nå får man selvsagt ikke den samme dramatikken som man har på et live skadested, men man får virkelig trent på dette å sette sammen de nødvendige og tilgjengelige ressursene, man får et innblikk i situasjonen slik at man får testet om de beslutningen som tas er gode nok.

Slik sett tror jeg absolutt vi kan få utviklet oss på områder der det rett og slett blir for dyrt å arrangere øvelser i dag. Simulatorene er gode nok til at man vil føle og erfare hvor lang tid det f.eks. tar å få bragt inn en båt til et skadested, så dette blir noe helt annet enn en skrivebordsøvelse, understreker Bent-Ove Jamtli.

Beredskapshovedstad i nord

Både fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild Marit Olsen, og Bodøs ordfører Ida Pinnerød understreket Bodøs rolle som en beredskapshovedstad i nord, og priste også det brede samarbeidet mellom stat, fylkeskommune, beredskapsetatene og universitetet i beredskapsarbeidet.

Det samme påpekte politimester i Nordland, Tone Vangen, i sin hilsen til laboratoriet.

Privilegert med gode venner

- Vi er egentlig litt privilegert, vi som jobber med redning og beredskap på et operasjonelt nivå, her i området. Vi har så mange gode venner. Regionale og lokale politikere som understøtter, og vi har gleden av å ha universitetet, Handelshøgskolen, som gjennom utdanning og forskning gir vesentlige bidrag – ikke minst i samarbeidet med hovedredningssentralen, sa Vangen.

Paramedics og kriseledelse

Professor Odd Jarl Borch vil trekke mange studenter inn i det nye laboratoriet.

- Vi har startet et bachelorstudium i paramedics, der vi skal øver skadestedsledere innenfor sektoren – en særdeles viktig jobb. De skal samvirke med politi, brann- og andre nødetater.

I tillegg starter vi en master i krise- og beredskapsledelse. Det er et erfaringsbasert studium, slik at alle studentene vil ha erfaring fra ulike deler av beredskapsapparatet.

Her snakker vi om folk fra både brann- og politietaten, helsevesenet, forsvaret og også departementene. Dessuten vil private bedrifter dra nytte av en slik utdanning, sier Borch.

Kombinerer og utvikler verktøy

- Det unike med Nordlab er at man kombinerer simulatorteknologien med relevante ledelsesverktøy som er i bruk innenfor beredskapsapparatet.

Vi utvikler samtidig neste generasjons ledelsesverktøy til beredskapsarbeidet gjennom å teste ut ulike typer utstyr og programvare, avslutter Odd Jarl Borch.

Nordlab  er et av verdens mest avanserte simulatorlaboratorier innenfor krise- og redningsledelse og beredskap. (Foto: Svein-Arnt Eriksen, Nord universitet).
Nordlab er et av verdens mest avanserte simulatorlaboratorier innenfor krise- og redningsledelse og beredskap. (Foto: Svein-Arnt Eriksen, Nord universitet).

Nøkkelord