Helseministeren har satt punktum for en langvarig strid om sykehuslokalisering på Helgeland

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Bjørn Stuedal
Helse- og omsorgsminister Bent Høie bestemte mandag at det skal være to sykehus på Helgeland. Ett i Sandnessjøen og ett i Mo i Rana. 

I foretaksmøte med Helse Nord RHF har helse- og omsorgsminister Bent Høie avgjort ny sykehusstruktur på Helgeland. 

Helseministeren godkjente styret i Helse Nord sin vedtatte løsning med to akuttsykehus, ett i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen og omegn, i tillegg blir det ett distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Akuttsykehuset i Sandnessjøen og omegn skal være hovedsykehus.

Det skriver Helse Nord på egne hjemmesider. 

- Beste løsning

- Utredningen av sykehusstruktur på Helgeland, Helgelandssykehuset 2025, har vært grundig og jeg mener at en løsning med akuttsykehus i både Sandnessjøen og omegn og Mo i Rana er den beste løsningen for befolkningen på Helgeland, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Bent Høie, helseminister. Foto: NordForsk/Terje Heiestad.

I foretaksmøtet la Høie vekt på utredninger som er gjennomført, tilrådingene fra administrerende direktører i henholdsvis Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF, samt vedtakene i styrene i Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF. Høie viste også til anbefalingen fra Nordland fylkesting og utstrakt møtevirksomhet med de berørte kommunene i prosessen.

Lover lojalitet

Helgelandssykehuset skriver i en pressemelding at de nå vil gå i gang med arbeidet med ny sykehusstruktur, så snart det foreligger en bestilling på konseptfase fra Helse Nord.

Hulda Gunnlaugsdottir, adm.dir Helgelandssykehuset. Pressefoto

– Jeg er glad for at vi nå har fått beslutningen fra helse- omsorgsministeren om ny sykehusstruktur på Helgeland. Dette er en viktig dag og en viktig milepæl for både Helgelandssykehuset, ansatte, pasienter og hele befolkningen på Helgeland. Endelig kan vi se fremover og gå i gang med konseptfasen, når vi får bestillingen fra Helse Nord. Jeg har lojalitet til og respekt for beslutningen og ser frem til å jobbe videre med fremtidens helsetilbud med gode og likeverdige spesialisthelsetjenester for Helgeland. Min ambisjon er å skape Norges beste lokalsykehus, sier Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset.

Krevende sak

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, er glad for at saken nå er landet, etter mange år med diskusjoner rundt lokalisering av sykehus på Helgeland.

Tomas Norvoll, fylkesrådsleder Nordland, under Arendalsuka 2019.

- Dette har vært en krevende sak for mange i hele Nordland, og spesielt helgelendingene. Det skal vi alle ha respekt for. Når plassering av sykehus er i diskusjon blir trygghetsfølelsen utfordret, og frykten for å miste viktige arbeidsplasser kommer også frem. Det er viktig at vi bruker tiden fremover til å jobbe for gode løsninger for hele Helgeland, sier Norvoll i en pressemelding.

Han tilføyer at fylkeskommunen vil følge prosessen med det nye Helgelandssykehuset tett i tiden fremover.

Langvarig prosess

Helse Nord ga Helgelandssykehuset i oppdrag å videreutvikle sykehustilbudet på Helgeland i 2013. Oppdraget var å utvikle en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland og se på løsninger som styrket forskning, fagutvikling og utdanning på Helgelandssykehuset.

Anbefalingen som Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset, ga styret for kort tid siden, var to sykehus, ett i Mo i Rana og ett i Sandnessjøen, og to distrikts-medisinske sentre (DMS) i Brønnøysund og Mosjøen.

Men i slutten av november vedtok styret i Helgelandssykehuset at et nytt stort sykehus skal ligge i Sandnessjøen. Syv styremedlemmer stemte mot Sykehusdirektørens innstilling.

Men da saken kom på Helse Nord-styrets bord den 18. desember 2019, vedtok et enstemmig styre i Helse Nord å anbefale helseministeren å gå for to sykehus på Helgeland, i henholdsvis Sandnessjøen og på Mo i Rana.  

Nøkkelord

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: